Tag Archives: Насърчаване на предприемачеството

Отворена процедура „Насърчаване на предприемачеството“ с два крайни срока за кандидатстване

Ако Вие сте: – Микро, малко или средно предприятие. – Регистриран едноличен търговец или юридическо лице след 31.12.2016г. – Извършвате своята основна дейност е в някой от следните сектори: С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“; С20

Отворена процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ – BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството” на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE