Европейската комисия ще възстанови 467 млн. евро субсидии на земеделски производители в ЕС. Това са средства, държани през изминалата година в резерв, създаден за евентуални селскостопански кризи.

Информацията от регламента беше оповестена в Официалния вестник на ЕС преди няколко дни.

Решението на Комисията е да възстанови всички удържани от директните плащания на държавите членки суми, които през годината са отивали за кризисния резерв. Те ще бъдат връщани на земеделските производители от 1 декември 2019 г.

В настоящия програмен период на ОСП действа правилото, че ако парите, заделени от директните плащания за кризисни ситуации не бъдат изразходвани, те се възстановяват на държавите-членки, които пък ги връщат на своите фермери.

Кризисният резерв не е бил изразходен през тази година, въпреки трудните ситуации със сушата в Европа.

Според разпределението на върнатите средства, най-високи суми ще получат Франция – 87.9 млн. евро, Германия – близо 60 млн. евро и Испания – 58.2 млн. евро. На България ще бъдат върнати 9.74 млн. евро.

Източник: agrozona.bg