197 проекта са подадени по процедура 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“

На 31.07.2018г. в 17:30ч. приключи електронното кандидатстване по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“. Общо 197 кандидати са подали своите проектни предложения. Общата стойност на подадените проектни предложения е  157 866 482.49 лв., от които 79 373 909.78 лв.  е заявената безвъзмездна финансова помощ.

В следващите няколко месеца, Управляващият орган ще извърши класиране, административна и техническа финансова оценка на проектните предложения.

Очаквайте подробности.

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE