Ще бъдат ли облекчени изискванията за дребните фермери?

Една от интервенциите, които Министерството на земеделието предлага през новия програмен период, е схемата „Плащане за дребни земеделски стопани“. Тя се прилага и в момента, като за нея България настояваше навсякъде в Брюксел малките фермери да бъдат изключени от контрола за условността.

Кои ще са новите ДЗЕС стандарти за получаване на пълния размер по СЕПП?

Схемата ще бъде обсъдена на шестото заседание на Тематичната работна група за изготвяне на националния Стратегически план за новата ОСП, планирано за 17 декември. Проектът на интервенция вече е публикуван на страницата на ресорното министерство, а в документа категорично е посочено, че въпреки усилията му:

„Бенефициентите на кръгла сума в новата ОСП няма да бъдат освободени от изискванията за условност, схемата не е допълняема на другите, не би могла да бъде обвързана с животни, или с екосхеми, като допълнителен качествен елемент, създаващ условие за по-високо плащане“, обясняват от МЗХГ.

Както и досега кандидатите следва да изпълняват минималните изисквания за предварителна условност за получаване на директни плащания и да са подали заявление по базовата схема.

Годишното плащане е под формата на еднократна кръгла сума, която заменя директните плащания. Целта е това да се случва при облекчени административни условия и с по-голяма добавена стойност за фермерите, уточняват от земеделското министерство.

В описанието на интервенцията е записано, че допустими бенефициенти са истински земеделски стопани, в случай че се прилага. За момента обаче липсва ясна дефиниция що е то „истински“ фермер, а може и въобще да не стане ясно, защото това изискване не е задължително за страните членки.

Източник: agri.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE