Хванаха 95 бенефициенти на евросубсидии с доста надписани площи по СЕПП

95 бенефициенти са заявили неправомерно 16 000 хектара, като общо заявената от тях площ за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП)  в кампанията по Директни плащания за 2019 г. е почти 25 000 хектара, установи проверка на експерти от министерството на земеделието, храните и горите и Държавен фонд „Земеделие” при засичане на очертаните площи в Интегрирана система за администриране и контрол (ИСАК), съобщиха от пресцентъра на агроминистерството. За да получат субсидия, тези кандидати за субсидии са очертали площи, които не са техни и за които нямат документи и права за ползване. Площта е заявена без правно основание, на различно място, често в различна община и дори област спрямо земите, за които кандидатите разполагат с правно основание.

Земеделските земи, които са посочени от стопаните за подпомагане, са основно на територията на областите Велико Търново, Габрово, Благоевград, Кюстендил, Перник и София-град. Заявените площи по СЕПП и ЗДП (зелени директни плащания) на тези бенефициенти са за около 8 млн. лева субсидия. За неправомерно очертаните площи няма да бъде изплатено финансово подпомагане

От 95-те нарушители 34 подават заявление за подпомагане за първи път. Над 90% (почти 14 500 хектара от 16 000 хаектара) от площите, заявени без правно основание, са посочени като постоянно затревени площи, а само 23-ма от тези бенефициенти имат регистрирани животновъдни обекти с пасищно отглеждани животни.

Извършените проверки показват, че в голяма степен правното основание на тези бенефициенти е за земеделски имоти, които по начин на трайно ползване се водят земеделски. Реално обаче те са силно захрастени или гористи местности, както и земи с реално неземеделски характер – дерета, кариери, табани и др. По този начин е направен опит да бъдат заобикалени нормативните разпоредби. Това, както и заявяването без никакво или недостатъчно като размер правно основание, също представлява нарушение на чл. 41, ал. 3 на Закона за подпомагане на земеделските производители. В съответствие с европейските регламенти за директните плащания на площ земеделските земи, включени в заявлението за подпомагане, трябва бъдат с правно основание за ползване, регистрирано по съответния ред.

МЗХГ извършва допълнителни проверки по отношение на очертаваните площи и дали са подпомагани от служители на областни и общински дирекции по земеделие. Доклад с извършените проверки ще бъде предаден и на прокуратурата.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE