Улеснява се искането за второ плащане по подмерки 6.1 и 6.3

Премахва се изискването бенефициентът да подписва искането за второ плащане и приложените към него документи с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Това предложение за промяна се отнася за проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ (прием 2018 г.) и процедура № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (прием 2019 г.).

Министерството: Целта е да се улесни подаването на искането за второ плащане от ДФЗ.

Проектът на заповедта за изменение на условията за изпълнение на проектите по двете процедури са на обществено обсъждане до 16 август включително. Писмени предложения и коментари могат да се изпращат по имейл на rdd@mzh.government.bg.

Със самите документи може да се запознаете на електронната страница на Министерството на земеделието и в ИСУН.

Източник: agri.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE