Тръгват проверки и към бенефициентите по мярка 10

Проверки тръгват към животновъдите, бенефициенти по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., става ясно от заповед, подписана от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
Фермерите отново са потърпевши: Тежки проверки по мярка 11?
Проверките са подобни на тези, които ще се прилагат и за фермерите-бенефициери по мярка 11 „Биологично земеделие“.
Съгласно Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10, когато при проверка на място или административните проверки, се установи, че за съответните земеделски парцели или животни не са спазени базовите изисквания, минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита и изискванията по управление, годишните агроекологични плащания, се отказват или намаляват съгласно методика, утвърдена от министъра на земеделието, храните и горите.
През месец март, ресорното ведомство публикува проект на нова метдика по мярката. Той бе подложен на обществено обсъждане, което продължи до 26 март. Новото в нея е, че са предвидени допълнителни санкции за неспазване на изискванията при поддържането на пасища.
Според изискванията по мярка 10 земеделските стопани, които поддържат постоянно затревените площи чрез паша, трябва да поддържат гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на стопанството, на която се извършва пашата, от 0,3 до 1 животинска единица на хектар. Досега при висока степен на неспазване на това изискване са се удържали 10% от плащането за агроекология. Новата методика промени този процент на 12%.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE