Електронният регистър за операторите и подизпълнителите, които произвеждат, преработват, търгуват, съхраняват или внасят биологични продукти, вече и факт. Неговата основна цел е да предоставя цялостен мониторинг на биологичното производство в страната, в съответствие с регламентите на Европейския съюз (ЕС), съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Както Агри.БГ пръв писа, от днес (19 август), контролиращите лица са длъжни да започнат да въвеждат в него информация за идентификация на площи, животни, пчелини и аквакултурни единици. Ще се вписват и издадени дерогации, сключени договори за сертифициране и контрол, сертификати, както и други данни свързани с биологичното производство.

Съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти от ЕС всеки оператор и/или подизпълнител, трябва да потвърждава информацията, която е въведена в регистъра. Това трябва да бъде извършено в срок до 10 календарни дни от трансферирането на данните за оператора от контролиращото лице.

За изпълнение на посочените задължения е необходим квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националната агенция по приходите. ПИК може да се издаде във всеки офис на НАП.

Новия регистър можете да намерите тук.

Източник: agri.bg