Приети са бюджетите на структурните звена на Селскостопанска академия

На поредното съвместно заседание на Дирекционния и Управителния съвет на Селскостопанска академия беше обсъдена методика за определяне на бюджетите на структурните ѝ звена, предложена от председателя на учебнто заведение проф. д-р Васил Николов. Предложението бе разпределението на бюджета между структурните звена да се основава на 3 показателя: основен за брой на учените в звеното и коригирани за брой технически сътрудници и за наличие на потенциална възможност за реализация на приходи от научна дейност.

В изказванията беше отбелязано, че подобно открито обсъждане на принципите за формиране на бюджетите на научните институти и центрове в Селскостопанска академия се прави за пръв път. Независимо от ограниченото финансиране и трудностите при изпълнение на бюджетите положителното е, че за пръв път финансирането е ясно в началото на годината и са поставени на прозрачна, принципна основа.

На закрито заседание управителният съвет на висшето учебно заведение прие предложените принципи за формиране на бюджета на структурните звена и утвърди бюджетите на звената.

Управителният съвет прие и предложението на председателя на академията допълнителното трудово възнаграждение за научна степен „доктор“ да се увеличи на 300 лв., а за „доктор на науките“ – на 450 лв., считано от 1 май 2019 г..

Управителният съвет одобри също предложението на д-р Николов хонорарът за научно ръководство на докторант (редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение) да бъде в размер на 3 минимални работни заплати и да се изплаща както следва: 50% при отчисляване на докторанта с право на защита и 50% след успешна защита на дисертационния труд.

Прието беше и предложението таксите на докторантите, които се обучават извън системата на Селскостопанска академия, да се заплащат от учебното заведение. По този начин академията ще съдейства за повишаване на квалификацията на своите служители във всички образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Ще се поемат еднократно и таксите за допълнително езиково обучение на докторанти и асистенти.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE