Преведени са над 450 млн. лева зелени плащания от Кампания 2018

Днес фонд „Земеделие” пуска над 450 млн. лв. (450 157 979 лв.) зелени плащания от Кампания 2018, съобщиха от ведомството. Средствата ще бъдат разпределени на 58 072 земеделски стопани, които спазват благоприятни за климата и околната среда селскостопански практики.

Ставката на декар за миналата година е 122.84 лв./ха., определена със Заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Спрямо 2017 г., когато на хектар бяха платени 124,01 на хектар, отново има спад. Ако миналата година на декар стопаните получиха 12,40 лв., тази година сумата е 12,28 лв.  

Парите са насочени за прилагане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда.

Фермерите, които имат право на плащане по СЕПП, трябва да спазват в рамките на всички свои хектари, отговарящи на условията за подпомагане, селскостопански практики благоприятни за климата и околната среда. Площите, заети с трайни насаждения нямат приложими зелени изисквания. Тези кандидати получават зелени директни плащания за допустимите си площи с трайни насаждения.

Подпомагането по схемата се определя на база допустимата площ по СЕПП, определена след извършването на административни и проверки на място. Съгласно Регламент (ЕС) №1307/2013.

От фонда припомнят, че от Кампания 2017 при неспазване на зелените изисквания се налагат административни санкции за наддеклариране съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE