По-слаби реколти от слънчоглед и рапично семе в ЕС през 2019 г.

Европейската организация на търговците със зърнени храни, маслодайни семена, растителни масла и шротове (COCERAL) прогнозира 3,7 на сто спад в производството на слънчогледово семе в ЕС през 2019 г. в сравнение с 2018 г., достигайки 9,44 млн.т. Според европейските анализатори редуцирането на европейския добив е главно вследствие на влошената перспектива за производството на маслодайната култура в страните от черноморския регион – Румъния и България.

Слънчогледовата реколта в Румъния съгласно разчетите на COCERAL ще възлезе на 2,59 млн.т, а в България – 1,67 млн.т, като намалението е съответно с 11% и 16% спрямо високия резултат от предходния сезон.  Експертите акцентират, че в Румъния основният фактор за спада на производството е почти двойното редуциране на засетите площи – от 600 хил. хектара през 2018 г. на 310 хил. хектара за реколта 2019 г.

В рамките на Съюза негативният ефект от слабите реколти в Румъния и България частично се компенсира от разширението на площите и по-високите добиви във Франция, като френското производство на слънчоглед през 2019 г. ще нарасне с 25,1% – до 1,56 млн.т.

Производство на слънчогледово семе в ЕС -28    в хил. тона

  2013 2014 2015 г.

 

2016

 

2017

 

2018 2019
            оценка прогноза
ЕС-28 8911 9065 7818 8309 9636 9783 9422
в това число:              
Румъния 2009 2044 1804 1948 2573 2888 2588
България 1925 2010 1714 1710 1872 1979 1665
Унгария 1473 1647 1588 1894 1888 1836 1845
Франция 1627 1579 1242 1188 1620 1249 1563
Испания 981 958 920 712 858 906 796

Перспективата за реколтата от рапица в ЕС през 2019 г. е неблагоприятна – 18,5 млн.т, с 6,3 на сто по-малко спрямо предходния сезон и 16 на сто под нивото на 2017 г.

Производство на рапично семе в ЕС -28  в хил. тона

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
            оценка прогноза
ЕС-28 20758 24099 21803 21555 21944 19710 18475
в това число:              
Германия 5832 6264 5023 5180 4280 3651 3132
Франция 4315 5516 5265 5405 5379 4911 4573
Полша 2557 3204 2669 2508 2699 2200 2504
Великобритания 2152 2507 2547 2146 2164 1993 1919
Чехия 1411 1533 1266 1376 1143 1384 1307
Румъния 715 1102 1091 1120 1950 1482 910

Експертите коментират, че сухите и горещи  лято и есен попречиха на фермерите да засеят всички набелязани  площи и според разчетите на COCERAL засетите за реколта 2019 г. масиви бележат спад с 15% спрямо 2018 г. Драстично са намалени  площите в страните, основни производителки на рапица в ЕС, – Франция (-17%) и Германия (-29%), но най-големият спад е в северната ни съседка Румъния – от 600 хил. хектара до 350 хил. хектара. И в трите държави се прогнозират по-високи средни добиви от рапица от хектар, но това не може да компенсира рязкото намаление на засетите с тази култура площи.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE