До 4 юни се приемат документи по извънредната подмярка COVID 1, по която могат да кандидатстват фермери, недопустими по първия прием от миналата година. А такива определено не липсваха. Нека да припомним някои от казусите.

Недопустими бяха стопани например, които не бяха кандидатствали по схемите за обвързана подкрепа през 2019 г. Тогава те коментираха, че това е в противоречие на Наредба №3 и че обвързаното подпомагане е задължително за тези, които ще кандидатстват за de minimis.

Не бяха допуснати и земеделците, които имаха санкции за 2019 г. по схемите за обвързана подкрепа, както и тези, които не можаха да докажат реализираната си продукция чрез фактури.

Извън класацията останаха и черупковите плодове, както и тези фермери, които са кандидатствали за директни плащания през 2019 г. и 2020 г., но по различни схеми. Например през 2019 г. са заявили за обвързано подпомагане животни, а през 2020 г. – зеленчуци.

Дали всички тези казуси са изчистени, отговор се опитват да дадат от Областен информационен център-Добрич в онлайн семинар. Само за 12 часа видеото е прегледано над 1000 пъти. То остава налично в страницата им във Фейсбук и всеки може да го изгледа по всяко време. Ако имате въпроси, може да им пишете съобщение във Фейсбук или на имейл oic_dobrich@abv.bg.

В края на видеото са представени накратко активните и предстоящи през 2021 г. подмерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2021 г.

Вторият прием на подмярка COVID 1 е с бюджет от 14,7 млн. лв.

Необходимо е кандидатите да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., да са кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2020, както и да отговарят на поне едно от следните условия: нямат подадено заявление за подпомагане в рамките на предходния прием по мярката през 2020 г. или имат подадено заявление, но не са получили подпомагане в рамките на предходния прием по мярката през 2020 г.

Финансовата помощ е под формата на еднократна сума, като размерът й се определя според площта и/или броя животни, но не повече от 7 000 евро. 

Заявленията за подпомагане ще се приемат до 4 юни 2021 г. в Общинските служба по земеделие по постоянен адрес на кандидата (физическо лице) или по адрес на управление на кандидата (ЮЛ или ЕТ).

След приключване на приема, експертите от Областните дирекции на ДФЗ проверяват заявленията и при констатирани непълноти или несъответствия, кандидатът се уведомява по телефона. След съответните административни проверки от ДФЗ одобрената финансова помощ се изплаща по посочената в заявлението банкова сметка, уточняват от ОИЦ-Добрич.

Източник: fermer.bg