Нова корекция на определението за „активен фермер“

Комисията по земеделие в Европейския парламент (ЕП) коригира определението за „активен фермер“. То отново се свърза със селскостопанска дейност, но този път главната идея е за запазване на модела на семейното земеделие.
ОСП след 2020: Дефиниране и предефиниране. Дали фермерите не се объркват вече?
Ако през първият програмен период – 2007-2013 г.,  понятието „активен фермер“ не съществуваше, през настоящия 2014-2020 г. то е ясно застъпено в Общата селскостопанска политика (ОСП).
Определението, което стана задължително за всяка една страна-членка на ЕС през 2015 г., гласи:
„За да се избегне предоставянето на помощ на физически лица и фирми, чиято селскостопанска дейност е незначителна, директните плащания се изплащат само на „активни земеделски производители“. Например, физическо лице, което управлява летище, железопътна услуга, услуги за недвижими имоти, спортни площадки или места за отдих по принцип не се счита за активен земеделски производител, освен ако стопанина докаже, че земеделието не е маргинална дейност“. 
Разбира се, всяка държава членка има правото да прилага по по-строг начин това определение. Дефиницията обаче не е достатъчно обстоятелствена за Брюксел. Тъй като стана ясно, че след 2020 г. ще бъде въведено понятието „истински фермер“, с идеята да се разграничат истинските земеделски стопани – тези, които реално извършват земеделска дейност, от „неистинските“, които „играят“ с еврофондовете. Това налага нуждата от измислянето на ново определение. Тази задача обаче се пада на държавите членки, които в своите стратегически планове трябва да обяснят какво е това „истински фермер“ за съответната страна.
Ативните земеделски производители трябва да бъдат определени от държавите членки
Междувременно евродепутатите решиха да променят вече въведеното определение за „активен фермер“. Освен по-тясната му връзка с модела на семейното земеделие, терминът следва да бъде определен от държачите членки по начин, по който да гарантира, че не се предоставя подпомагане на онези, чиято селскостопанска дейност представлява само незначителна част от цялостната им икономическа дейност, съобщи Europarl.europa.eu. В тази връзка компании, но не и групи земеделски стопани, които извършват мащабна преработка на селскостопанска продукция, могат да бъдат изключени.
Комисията по земеделие одобри втората група предложения за подобряване на селскостопанската политика на ЕС, така че да отговаря по-добре на очакванията на земеделските производители и потребителите. В това число дефиницията на Регламента „Омнибус“ за „постоянно пасище“ е въведена отново, но с лека корекция.
Подобно на настоящата рамка, държавите членки ще въвеждат опростена схема за „дребни земеделски стопани“, за суми до 1 250 евро, като ще се прилага опростен контрол за приложимата условност в ОСП след 2020 г. Междувременно ще се запази настоящият списък на селскостопанските продукти, които се ползват от обвързаното с производството подпомагане.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE