Неусвоени средства от помощта за кланични пунктове се прехвърлят за доилни апарати

На последното си заседание, проведено на 15 октомври тази година, управителният съвет на фонд „Земеделие” прие няколко решения, свързани с подпомагането на фермерите. Поради остатъчен бюджет от държавната помощ, заделена за инвестиции в изграждане на кланични пунктове, фондът прехвърля 400 хиляди лева към млекопроизводителите, кандидатстващи за доилна техника и апарати. Средствата отиват за проекти за схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко”, съобщиха от фонда

Отделно до 1,5 милиона лева ще се отпускат като помощ de minimis за компенсиране на разходите на земеделски стопани-животновъди, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за клане, транспорт и административни документи. Говедата, предназначени за клане, следва да са отглеждани поне 6 месеца до датата на клане в стопанството на земеделския стопанин, кандидат по помощта.

Приемът за кланични пунктове приключи през септември

Животните трябва да бъдат продадени от стопанството директно на кланица за клане, заклани на ишлеме или заклани в собствен кланичен пункт/кланица на земеделския стопанин. Необходимо е закланите животни да бъдат на възраст от 12 месеца  включително, до навършване на 24 месеца. Помощта се предоставя за животни, заклани в периода 1 август – 18 ноември 2020 г..

Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, направление „Държавни помощи“, от неусвоения ресурс по приключили схеми за подпомагане;

Очаква се да бъдат изготвени и съответните указания за предоставяне на помощта, посочиха от фонда.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE