Категоризирането на културите, определянето на ставките по обвързаната подкрепа и допустимостта по мерките от ПРСР са изградени на субективни преценки, а не на обективна

На 15 и 16 март следобяд в зала „Пол-Анри Спак“ в Брюксел ще се проведат поредните 2 заседания на на комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) в Европейския парламент и на представители на Съвета на ЕС, съобщиха от пресцентъра на ЕП. В залата ще присъстват само водещите на заседанието, като останалите членове ще гласуват дистанционно.

Депутатите ще обсъдят текущите тристранни преговори по стратегическите планове за ОСП, ще се докладва пред ЕК за преговорите, ще има размяна на мнения по проблемите на съюзите на търговците на дребно с еврудепутата Грегори Бесон-Моро.

На 16 март ще има публично изслушване по темата „Подпомагане на иновациите за устойчиво земеделие“.

В дневния ред е включено още и обсъждането на промените в Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 по отношение на правилата за неспазване във връзка със системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и животни от рода на овцете и козите и за изчисляване на равнището на административните санкции, приложими към декларирани животни по схеми за помощ за животни или мерки за подпомагане за животни

Източник: sinor.bg