Кои проверки в стопанствата се променят заради извънредното положение в страната, въведено заради епидемията от коронавирус? На този въпрос отговори Министерството на земеделието (МЗХГ) в поредица от пояснения по често отправяни запитвания.

Животновъди настояват за отлагане на проверките

Посещенията на място по схемите и мерките, администрирани от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и МЗХГ, ще продължат да се извършват, защото по този начин се гарантира подпомагането на земеделските производители. При провеждането им ще бъдат спазени изискванията на здравните власти.

Без промяна остава контролът, неотменна част от работата и финансирането на животновъдните обекти. Служителите на Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ), осъществяващи официален контрол върху здравеопазването на животните, продължават регулярно да извършват проверки за спазването на изискванията.

Продължава и изпълнението по график на всички програми за профилактика, надзор и контрол на здравеопазването на животните, за да се гарантира безопасността на животински продукти. Осигурено е изпълнението на неотложни дейности, като ликвидиране на огнища на заболявания по животните.

На фона на пандемията от коронавирус в Европа и света, Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) и Световната ветеринарна асоциация (WVA) набелязаха специфични ветеринарни дейности от ключово значение за превенцията и управлението на болести, включително преносими между хората, а също и за гарантиране безопасността на храните за населението:

– Националните и регионалните ветеринарни специалисти и инспекционни служби да могат да контролират целостта на общественото здраве.

– Само здрави животни и техните странични продукти да се допускат в хранителните доставки, за да гарантират безопасността на храните за населението.

– Да се поддържа изпълнението на различните предпазни мерки, като ваксинация срещу значими за общественото здраве заболявания или за икономическото въздействие.

– Да продължават приоритетните научно-изследователски дейности.

При осъществяване на своята дейност ветеринарните специалисти носят отговорност да опазват своето здраве и това на хората, с които работят, както и здравето на своите пациенти. Следователно те са длъжни да осигуряват изпълнението на мерките за биосигурност, условията за това техният персонал да бъде защитен с необходимото оборудване, а също и стопаните да бъдат информирани за приложените предпазни мерки.

Плановите проверки по идентификация и хуманно отношение към животните, както и събирането на млечни проби бяха отложени поради усложнената епидемиологична обстановка с COVID-19 в страната. Отложени са проверки, чието естество не влияе пряко върху работата и финансирането на стопанствата и позволяват краткосрочното им изместване във времето. Проверките ще бъдат възобновени на по-късен етап, съобразен и с възможностите на стопаните.

Източник: agri.bg