Какво ще е времето през месец май?

В началото на май развитието на земеделските култури ще протича при поднормени температури и при наличие на добри почвени влагозапаси, следствие от падналите наднормени валежи през април.
Априлските валежи (Плевен – 116l/m², В.Търново – 63l/m², Ловеч – 125l/m², Разград – 64l/m²,  Добрич – 60l/m², София – 78l/m², Сандански – 58l/m²,  Пазарджик – 60l/m², Пловдив – 58l/m², Хасково – 89l/m², Кърджали – 75l/m², Елхово – 79l/m², Ст.Загора – 55l/m², Карнобат – 52l/m²), след ранното пролетно засушаване, бяха решаващи за преодоляване дефицита на почвена влага при есенните посеви. Прогнозираните валежи през първото десетдневие на май ще поддържат много добро нивото на влагозапасите 50cm и 100cm почвен слой, над 85% от пределната полска влагоемност (ППВ). Това се казва в прогнозата на агрометеоролозите от НИМХ.
Тези валежи ще се отразят благоприятно на зимните житни култури и рапицата, които са в репродуктивен етап от развитието си, с повишени изисквания към влагата в почвата. През този период при пшеницата и ечемика в полските райони на страната ще протича фаза вретенене, преход от фаза вретенене към изкласяване и фаза изкласяване. При рапицата ще се осъщетвява цъфтеж, оплождане и формиране на шушулки.
В края на първото десетдневие във високите полета се прогнозират слани, което трябва да се има предвид при разсаждане на зеленчуковия и тютюнев разсад.Съществено подобрение на топлинните условия и ускоряване на вегетационните процеси при земеделските култури се очаква през първата половина от второто десетдневие.
През втората половина на май агрометеорологичните условия ще се задържат неустойчиви, с чести валежи. Развитието на земеделските култури ще протича при температури около и над климатичните норми. През този период формирането и наливането на зърното при зимните житни култури ще се осъществява при много добри и оптимални почвени влагозапаси. В края на третото десетдневие при пшеницата и ечемика в южните райони и на места в Дунавската равнина ще се наблюдава начало на фаза млечна зрелост. През месеца при царевицата и слънчогледа ще протича листообразуване.
В края на май при слънчогледа, засят в агротехнически срок, ще се наблюдава образуване на съцветие.Честите валежи през май ще създават условия за увеличение на инфекциозния фон от редица гъбни болести: по пшеницата  ръжди (кафява, жълта) и фузариоза по класа; мани по зеленчуковите култури и лозата; ранно кафяво гниене и сачмянка по костилковите, струпясване по семковите овощни видове и др. През месеца по-подходящи условия за провеждане на растителнозащитните пръскания ще има в средата на първото, първата половина от второто и третото десетдневия.
През май се прогнозира повишена вероятност за градушки. При частични повреди от градушка е препоръчително засегнатите култури при първа възможност да се третират с медсъдържащи фунгициди за по-бързо калциране на раните и намаляване риска от вторични зарази.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE