Какво показаха проверките за подмор на пчели?

Ветеринарните власти са получили от началото на тази година до средата на май общо 56 сигнала за подмор на пчели. През този период на земеделски производители са съставени 5 акта за нарушения при информирането на пчеларите.
Земеделският министър Десислава Танева съобщи това в писмен отговор на въпрос от депутата Красимир Богданов какви действия предприема Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) срещу отравяния на пчелни семейства и нерегламентирано използване на средства за растителна защита.
„Във връзка със зачестилите сигнали за подмор на пчели с писмо от 8 май 2019 г. БАБХ е изискала от директорите на областните дирекции по безопасност на храните предоставянето на ежедневна актуална информация за постъпили сигнали за подмор на пчели и предприетите действия по тези сигнали“, отбелязва министър Танева.
Тя допълва, че от началото на годината до 13 май 2019 г. на територията на страната са постъпили 56 сигнала за подмор на пчели, за които са извършени проверки на място. Сигналите са от районите на Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Кюстендил, Плевен, Разград, Стара Загора, Шумен и Ямбол.
  • При извършените проверки са взети 13 растителни проби и 25 проби от пчели. Седем от растителните проби не са изпратени за анализ заради отказ на жалбоподателя, а при една не е имало следи от продукти за растителна защита.
  • При три проби от пчели, взети в района на Ямбол, няма установени продукти за растителна защита, а при една проба, взета в района на Шумен, е открито активно вещество, което се използва във ветеринарномедицински продукти и акарицид.
  • При проверки в района на Кюстендил е установен подмор на 3 пчелни кошера, като причината е недохранване на пчелите.
По останалите сигнали продължават проверки и се очакват резултатите от анализ на взетите проби от пчели и растителност.
За потвърдените случаи на подмор на пчели са съставени актове за установено административно нарушение по Закона за пчеларството, като до момента са изпратени писмени покани за явяване на трима земеделски стопани.
За всички установени случаи на третиране на земеделски култури без уведомяване на пчеларите се съставят актове, дори без да има констатиран подмор на пчели, подчертава Десислава Танева.
До края на миналата седмица са съставени 5 акта по Закона за защита на растенията за неизпълнение на задължението за уведомяване на пчеларите от земеделския стопанин за употреба на продукти за растителна защита.
Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) е разгледал две искания за становище от областни дирекции „Земеделие“. Едното е от Стара Загора и е за подмор в пчелин в село Горно Ботево, а другото е от Добрич и е за смъртност в пчелин в село Соколово, община Балчик.
Анализите са показали, че в пробите има активни вещества от разрешени за употреба пестициди, но остатъците от тях са в количества, много по-ниски от леталната доза. Намерените в пробите хербициди и фунгициди са слабо токсични за пчелите, отбелязва министърът.
„Установеното в пробите вещество кумафос е инсектицид, който не се прилага в препаратите за растителна защита, а се влага като ветеринарномедицински продукт за борба с паразити по медоностинет пчели, чието предозиране може да доведе до отравяне на пчелите“, обяснява Десислава Танева.
Тя припомня, че Консултативният съвет по пчеларство в началото на този месец се обяви за промени в действащото законодателство. Ще бъдат разписани и процедурни правила относно реда за взимане на проби.
Сформира се работна група, която да подготви промени в Наредба № 13 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.
Източник: fermer.bg

 

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE