Бюджетът за финансова подкрепа на млади земеделски стопани по селската програма е увеличен с 12,9 млн. лева, съобщи аграрното министерство.

Млади фермери печелят почти половината от проектите по ПРСР

С допълнителни 12,9 млн. лева ще разполага бюджетът по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Средствата се осигуряват по силата на заповед на зам.-министъра на земеделието д-р Лозана Василева, която е ръководител на Управляващия орган по ПРСР.

„Младите фермери са акцент в политиките на подкрепа в настоящия програмен период. Такива ще бъдат и в следващия“, коментира зам.-министър Василева.

С допълнителния финансов ресурс средствата по процедурата надхвърлят 55,9 млн. лв.

До момента подписаните договори с млади земеделски стопани по подмярката са 853 броя. Сега се създава възможност за сключване допълнително на поне още 260 договора. Така броят на младите фермери, които ще получат финансова подкрепа от ПРСР, вероятно ще надхвърли 1 100.

Подпомагането, което ще получи всеки от тях, ще бъде в размер на 25 хил. евро, уточниха от аграрното министерство.

Финансираните проектни предложения са подадени в рамките на процедурата и са оценени с висок брой точки по критериите за оценка. В тази група попадат и проекти в сектор „Животновъдство“.