За изданието

Агро ММ - Маркетинг и мениджмънт

От месец март 2010 г. „ИНТЕЛЕКТ КОНСУЛТ ПЛЮС – ЦМ” ЕООД започва издаването на ежеседмичен бюлетин „АГРО ММ”. Бюлетинът съдържа най-важното касаещо всеки земеделски производител. С „АГРО ММ” Вие получавате актуална и точна информация в областта на земеделието, анализи, проучвания и статистика по всички теми, засягащи агробизнеса. Изключително внимание се отделя на анализа на факторите, които имат отражение в краткосрочен и дългосрочен план върху цените на непреработена и преработена земеделска продукция, статистика за основни зърнени култури и състояние на вътрешния пазар.

„ИНТЕЛЕКТ КОНСУЛТ ПЛЮС – ЦМ” разработва и публикува два пъти в годината анализи за развитието на земеделието, на правителствените и Европейски програми, производствените разходи в растениевъдството и животновъдството, социалното осигуряване, финансите и данъчното облагане.

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE