ДФЗ: Отворени приеми през месец юли

На 30 юни официално бе даден финал на директните плащания за Кампания 2019. От Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) вече обработват заявленията за новата кампания. Теренните проверки за обвързаната подкрепа започнаха от зеленчуците.

Вижте колко ще връщате, ако имате нарушение по ПРСР

И докато много фермери все още чакат да подпишат договорите си по отдавна затворени приеми, като тези по подмерки 6.1, 6.3 и 4.1.2, от Разплащателната агенция отварят нови.

Вижте кои приеми текат през месец юли, за да не изпуснете момента.

Подмярка 4.1 за инвестиции

От 3 юли до 30 септември тече целеви прием за животновъди по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Субсидията е 50 % от общия размер на допустимите разходи за проектно предложение. Минималният размер на помощта за един кандидат е с таван до 29 337 лв., а максималният – до 977 900 лв. Общият бюджет е 58 674 000 лв.

Подмярка 5.1 за биосигурност

На 10 юли изтича приемът на подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 45 905 931 лв.

Подмярка 5.2

След многократно отлагане би трябвало този месец да бъде отворена другата нова подмярка – 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. По нея животновъдите могат да кандидатстват за 100% финансиране за популация и репопулация на стопанствата. Общият бюджет на мярката е близо 8 млн. евро.

Подмярка 16.4 за късите доставки

От Министерството на земеделието обещаха до 10 юли най-после да бъде отворен приемът по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“. Срокът за кандидатстване ще бъде два месеца, а общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 15 646 400 лв.

Схемата за кланици

От 15 до 31 юли животновъдите ще могат да кандидатстват за подпомагане по нова схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“. По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходи за инвестиции, като максималният размер на помощта е в размер до 90 000 лева. Бюджетът за тази година е 2,5 млн. лв.

Подаване на декларация за ползване на земя

До 31 юли всички собственици и ползватели на земеделски земи трябва да подадат в общинските земеделски служби декларации по образец, с които да заявят как ще стопанисват своите площи през следващата стопанска година.

De minimis за продажби на плодове и зеленчуци

От 1 до 31 юли български локални хранителни вериги могат да кандидатстват за de minimis за продажби на плодове и зеленчуци. Общият бюджет е 4 млн. лв. До 10 август се представят документи за изкупената продукция, а изплащането на помощта е до 31 август 2020 г.

Инвестиции във винарни

От 6 до 10 юли е вторият прием по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г. Приемът е целеви само за кандидати, които ще искат авансово плащане до 15 октомври 2020 г. Бюджетът е над 14,3 млн. лв.

Съхранение на вино

От 13 до 24 юли е заплануван прием по мярка „Кризисно съхранение на вино“. Размерът на финансовата помощ е 0,04 лв. за един литър вино, складирано за период от 1 месец, или еквивалентната/преизчислената стойност на ден.

Източник: agri.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE