До 30 ноември се отпускат безлихвените заеми за рибарските общини

До 30 ноември фонд „Земеделие” ще отпуска временни безлихвени заеми на общините, които изпълняват одобрени проекти по рибарската програма ПМДР 2014 – 2020 г., гласи постановлението на Министерския съвет, с което се одобряват парите от бюджета. Кредитирането ще послужи за покриване на междинните плащания на разходите по изпълнението на съответния проект в размер до разликата между общия размер на одобрените за финансово подпомагане разходи, включени в исканията за плащане, и платеното по проекта авансово плащане от Държавен фонд „Земеделие“, гласи постановлението.

Заемите ще послужат иза окончателно плащане на разходите по изпълнението на съответния проект в размер до разликата между общия размер на одобрените за финансово подпомагане разходи, включени в исканията за плащане, и платените по проекта авансово и междинни плащания от фонд „Земеделие”.

Общината може да кандидатства за отпускане на заема след проверка на междинното или окончателното изпълнение на проекта от страна на фонд „Земеделие“. Разликата между искания размер на разходите за изпълнението на конкретния проект и одобрените за окончателно плащане от фонд „Земеделие“ се осигурява от общината.

Към искането за разходите, за които се иска отпускане на безлихвен заем, се представят фактура или проформа фактура и инициирано чрез системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) бюджетно платежно нареждане.

В случай на необходимост в срок до 10 дни от одобряването от фонд „Земеделие“ на междинния или окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ общината подава коригирано бюджетно платежно нареждане, инициирано чрез СЕБРА.

Изпълнителният директор на фонда уведомява министъра на финансите за одобрените проекти на общините, за очаквания размер на междинните и окончателните плащания по сключените с тях договори по ПМДР 2014 – 2020 г. и за прогнозния общ размер на заемите за междинни и окончателни плащания по години за периода на действие на ПМДР 2014 – 2020 г.

До всяко 10-то число на месеца шефът на фонда заявява в Министерството на финансите необходимия месечен лимит за заеми с разшифровка по общини и проекти. Към писмото със заявката се прилага прогнозно месечно разпределение за предоставяне и възстановяване на заеми до края на бюджетната година по общини и по проекти.

В срок един месец от отпускането на заема, но не по-късно от 15 декември, фонд „Земеделие“ превежда одобрената безвъзмездна финансова помощ в размера на ползвания заем по конкретния договор на общината по посочената в чл. 5, т. 1 сметка.

Всеки месец до 10-о число Държавен фонд „Земеделие“ предоставя информация на Министерството на финансите за отпуснатите заеми по общини за извършените и одобрените разходи за осъществяването на съответните проекти, както и информация за погашенията по отпуснатите заеми по общини и по проекти към края на предходния.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE