Доклад: България има горещи точки на нитратно замърсяване

България има горещи точки, където замърсяването с хранителни вещества от земеделието трябва спешно да се намали. Това отчита последният доклад на Европейската комисият (ЕК) относно Директивата за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници.

Проучването е за периода 2016 – 2019 г. От Комисията констатират, че там, където националните власти и земеделците са се съобразили с Директивата, това е дало положителен резултат в снабдяването с питейна вода и биоразнообразието, както и върху секторите като рибарство и туризъм, които зависят от тях. Въпреки това нитратите все още причиняват вредно замърсяване на водите на Европейския съюз (ЕС). Високото им съдържание във водата е опасно както за човешкото здраве, така и за околната среда.

Земеделската площ в ЕС обхваща около 47 % от общата площ на ЕС-27 + Обединеното кралство. Селскостопанската продукция се е увеличила с 14,5 % между 2010 г. и 2019 г., а „животновъдното производство има роля за навлизането на приблизително 81 % от селскостопанския азот във водните системи и на 87 % от амоняка, резултат от емисиите от селското стопанство, в атмосферата”.

Белгия, Чехия, Дания, Германия, Финландия, Унгария, Латвия, Люксембург, Малта, Холандия, Полша и Испания са изправени пред най-големите предизвикателства в борбата със замърсяването с хранителни вещества от земеделието. България, Кипър, Естония, Франция, Италия, Португалия и Румъния също имат горещи точки, където замърсяването трябва спешно да се намали, заключава Комисията.

Неефективното използване на торовете нанася екологични, здравословни и финансови щети.

Все пак за отчетния период се наблюдава спад в концентрациите на нитрати както в повърхностните, така и в подземните води на ЕС в сравнение със ситуацията преди приемането на Директивата за нитратите през 1991 г. Комисията обаче отбелязва, че през последното десетилетие е постигнат малък напредък, а замърсяването с хранителни вещества, идващо от земеделието, все още е сериозен проблем за много държави членки.

ЕК ще предприеме действия за подобряване на спазването на Директивата за нитратите, като предпоставка за постигане на целта на Зелената сделка. Целия доклад на български език може да видите тук.

Източник: agri.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE