Готвят се промени в индикативната програма за приемите по ПРСР

На 11 юли Комитетът за наблюдение на ПРСР 2014-2020 ще заседава за 18-и път. Въпреки че противоепидемичните мерки отдавна паднаха, срещата ще бъде онлайн.

Двойно повече пари за земеделците могат да влязат в бюджета

Сред темите за обсъждане, заложени в дневния ред, е напредъкът в изпълнението на ПРСР. Държавен фонд „Земеделие“ и Управляващият орган ще докладват пред членовете на КН информация за договорираните и изплатени средства по одобрени проекти.

Ще бъде направено и предложение за актуализация на Индикативната годишна работна програма на ПРСР с предстоящите приеми за второто полугодие на 2022 г.

Обмисля се и промяна в критериите за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Друга важна тема е напредъкът на преговорите с ЕК по Стратегическия план по ОСП 2023-2027. От Министерството на земеделието ще изнесат информация пред членовете на Комитета относно забележките на Брюксел и отговора от страна на България.

Междувременно отново на 11 юли браншови организации от различни сектори ще се съберат на Национален земеделски форум, за да обсъдят бъдещето на фермерите за следващите пет години. По техни думи липсва чуваемост на техните предложения от страна на Министерството на земеделието, затова подготвят обща позиция относно Стратегическия план, която ще изпратят директно в ЕК.

Източник: agri.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE