Възможности за финансиране на бизнеса с цел подобряване условията на труд

Към момента бизнесът има възможност да кандидатства за финансиране с цел подобряване на условията на труд за служителите си.

Финансирането се отпуска от  фонд „Условия на труд“ към Министерство на труда и социалната политика.

ВИДОВЕ ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ.

1. Подобряване условията на труд с висок социален ефект на резултатите в отделни предприятия – работодатели (чл. 2, т. 2 от Наредбата).

По този компонент се финансират до 30% от общите разходи по проекта, но не повече от 100 000 лв.

Срок за изпълнение на проектите: до 12 месеца

Условия към кандидатите:                                                         

 1. Към момента на кандидатстването за финансиране да осигуряват работа на работници и/или служители по сключени с тях трудови договори;
 2. Да са внасяли редовно и без прекъсвания дължимите осигурителни вноски;
 3. Да са подали в ИА „ГИТ“ декларация по чл. 15 от ЗБУТ;
 4. Да са назначили/определили поне едно длъжностно за организиране на дейности, свързани със защита и профилактика на професионалните рискове, да са създали специализирана служба или да са възложили с договор на други физически или юридически лица тези дейности;
 5. Да са осигурили на своите работници и служители служба по трудова медицина;
 6. За работодатели с 5 и повече работещи – да имат учреден комитет (група) по условия на труд;
 7. Да притежават или ползват на валидно правно основание имота, в който ще бъде реализиран проектът.

Допустими дейности:

 1. реконструкция и/или модернизация на съществуващи работни помещения;
 2. модернизиране и/или обезопасяване на съществуващо работно оборудване;
 3. изграждане, реконструкция и/или модернизация на системи и инсталации за подобряване и поддържане на работната среда;
 4. подобряване на санитарно-битовите условия;
 5. други проекти за подобряване условията на труд, които не са пряко свързани с работното оборудване.

Примерни допустими дейности по този компонент са: обновяване и реконструкция на дограми, покриви, фасади, електроинсталации; осветителни и отоплителни системи, изграждане на аспирационни и вентилационни системи; шумоизолация;  изграждане на осигурителни системи с оглед намаляване на рисковете от трудови злополуки в производствата; обезопасяване на машини и съоръжения;  подобряване на санитарно-хигиенните условия за труд и отдих, например реконструкция или подобряване на помещения за хранене, съблекални, бани, тоалетни, стаи за отдих и др. Облекла и лични предпазни средства не са допустим разход.

За повече информация, сме на Ваше разположение.

Екипът на Интелект Консулт Плюс

София 1784, П.К. 14
ж.к. Младост 4, бл. 411, вх. 2, ет. 1, ап. 3
офис телефон: 02 441 47 46
офис телефон: 0884 12 35 72

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE