В началото на месец юни се прогнозират значителни валежи и подобрение на влагозапасите в 50 и 100 сm почвен слой. Агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време през първото десетдневие на настоящия месец, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В по-голямата част от страната почвените влагозапаси при пролетните култури ще достигат нива до, а в Дунавската равнина – и над 80-85% от пределната полска влагоемност (ППВ). По-ниска ще остане влагозапасеността на почвата в част от източните и южните райони, където майските валежи бяха по-малко, на места под 50-60%  от месечните норми – Г.Делчев,  Сливен, Ст.Загора, Варна, Карнобат,  Бургас, Ахтопол, информират агрометеоролозите и констатират:

В началото на юни развитието на земеделските култури ще се осъществява с по-забавени темпове, при хладно за сезона време.

През първото  десетдневие при пшеницата ще протича наливането на зърното и фаза млечна зрелост. В края на десетдневието при ечемика на отделни места в южните райони ще се наблюдава и восъчна зрелост -Сандански.

През второто десетдневие се прогнозира подобрение и нормализиране на топлинните условия. 

Тогава ечемикът ще приключи развитието си. При рапицата ще протича  фаза узряване.

През третото десетдневие развитието на земеделските култури ще се осъществява при температури близки до климатичните норми. 

През този период при пшеницата в  полските райони ще се наблюдава восъчна зрелост. В края на юни част от пролетните култури ще встъпят в репродуктивни фази от развитието си. При ранните хибриди царевица ще се наблюдава фаза изметляване, а при слънчогледа, засят в агротехнически срок  –  начало на фаза цъфтеж.

През повечето дни от месеца високата атмосферна влажност ще поддържа благоприятни условията за развитие на редица гъбни болести: струпясване, сачмянка и брашнеста мана по овошките; мани по зеленчуковите култури и лозите и други.

При лозата междуфазният период цъфтеж на ресите – формиране на завръз с големина на грахово зърно, е критичен за заразяване с мана и оидиум. По-подходящи условия за провеждане на изключително важните растителнозащитни пръскания има през първата половина от второто и през третото десетдневие на месеца.През юни остава повишена вероятността за градушки, предупреждават от НИМХ.

При повреди от градушка  засегнатите овощни и зеленчукови култури е желателно при първа възможност да се третират с медсъдържащи фунгициди, съветват експертите.

Източник: agri.bg