През следващата седмица агрометеорологичните условия ще продължат да се определят от неустойчиво време с чести превалявания, вещаят агрометеоролозите.

Вегетационните процеси при земеделските култури ще протичат при температури близки до климатичните норми, посочват те.

При пшеницата, в полските райони на страната ще протича фенофаза млечна зрелост, а при посевите от ечемик ще се осъществява преход от млечна към восъчна зрелост.

При зимната рапица ще се наблюдава фенофаза узряване. При пролетните окопни култури (царевица и слънчоглед) ще продължава листообразуването. Наедряване на плодовете ще протича при овощните видове.

През периода пшеничните посеви трябва да се обследват за наличието и дейността на вредната житна дървеница. Провеждане на инсектицидни пръскания се налагат при достигане на икономическия праг на вредност (2 бр. ларви/m2).

При семковите овощни видове, растителнозащитните мероприятия са свързани с борба срещу струпясването и ябълковия плодов червей. При костилковите видове се цели предпазване от брашнеста мана, от вредната дейност на плодовите червеи.

Предвид честите превалявания, се препоръчва употребата на фунгициди с комбинирано контактно и лечебно действие, посочват агрометеоролозите.

Условия за работа на полето ще се създават през първите дни от периода. Остава вероятността за градушки и интензивни валежи през втората половина на периода, и нанасяне на щети по земеделските култури (полягане на пшеничните посеви, нараняване на плодовете при трайните насаждения).

Източник: agri.bg