Всички животновъди, които не са получили субсидии по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2020 единствено поради липса на регистрация на животновъден обект, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД, чл.137), в които са отглеждали животните през периода на задържане, следва да са предприели тази стъпка и да са регистрирали своите животновъдни обекти в Областните дирекции на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ), в случай, че отговарят на изискванията на ЗВД.

Има надежда за фермерите без чл. 137

След кандидатстване по схемите за обвързана подкрепа за Кампания 2020 тези животновъди, които не са имали регистрация по ЗВД, са получили автоматично съобщение, че подлежат на такава, съобщиха от пресофиса на Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ).

Кандидатите, които са направили регистрация съгласно ЗВД (чл.137) на животновъдните си обекти, в които са отглеждали животни в периода на задържане, след декември 2020 г., могат да очакват полагащите им се субсидии при окончателното изплащане по схемите за обвързана подкрепа за животни.

Срокът за извършване на плащания за Кампания 2020, съгласно чл. 75 от Регламент 1306 е до 30 юни 2021 г.

ДФЗ апелира към животновъдите, които ще подадат заявление за подпомагане и по схемите за обвързана подкрепа за Кампания 2021, да регистрират своевременно животновъдните обекти, в които отглеждат животните.

Източник: agri.bg