Важно за биопроизводителите!

Министерството на земеделието, храните и горите оповести в съобщение на страницата си, че няма да поднови разрешението на „Кю Сертификейшън“ АД за контрол на биологично производство.

В тази връзка и с оглед на изтичащия срок на издаденото им разрешение Ви информираме, че е необходимо да изберете самостоятелно друго контролиращо лице, с което да сключите нов индивидуален договор за контрол и сертификация, който следва да осигури непрекъсване в системата на контрол. Новият договор трябва да е в сила най-късно от 31.03.2019 г. Актуален списък на контролиращите лица, с издадени разрешения по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС и сроковете им на валидност е наличен на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите – „Информационен регистър на лицата получили разрешение от министъра на земеделието, храните и горите да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство“.

Съгласно чл. 39, т. 1, буква г), т. 2, буква д) и т. 3, буква г) от НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. е необходимо да представите пред ДФЗ-РА копие на новия договор с контролиращо лице и документ, удостоверяващ непрекъсването на контрола, с подаването на заявлението за подпомагане за кампания 2019.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE