Важни срокове за помощи и субсидии през септември

Сезонът на отпуските приключи и през този месец на фермерите им предстои работа с администрацията, ако искат да се възползват от някои държавни помощи и субсидии.

Субсидии за газьола: Вижте указанията кой и как ще кандидатства

Още в понеделник – на 9 септември, започва приемът по схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”.

Срокът за подаване на заявления за помощта за гаьола изтича на 27 септември. Общият бюджет по тази мярка е значителен – 84 млн. лв. Размерът му беше същият и през миналата година.

Документи ще се приемат в общинските служби по земеделие към областните дирекции „Земеделие” по постоянен адрес на физическите лица или по адрес на управление на юридическите лица.

За обвързаното подпомагане срокът за задържане на животни по схемите СМКЮ, ЕЖСК-месо и ДПЖСК изтече вчера – на 5 септември, а по схемите за преходна национална помощ за овце-майки или кози-майки (ПНДЖ 3) срокът е 25 септември 2019 г. включително.

Променен е срокът за кандидатстване за авансови плащания по две мерки от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС).

По мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя“ времето трябваше да изтече на 10 септември, а по мярката „Инвестиции в предприятия“ – на 5 септември. И по двете мерки срокът е удължен до 25 септември тази година. 

В последния ден на този месец – на 30 септември, приключва приемът на проектни предложения по една от най-популярните мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Това е подмярка 6.3 „Стартова помощ за малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Приемът започна на 28 юни 2019 г. Средствата по подмярка 6.3 за подпомагане на малки земеделски стопанства са около 43 млн. лв. Финансовата помощ за един кандидат не може да надвишава левовата равностойност на 15 000 евро за период от пет години.

Източник: agri.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE