Браншът ще обсъжда критериите за напояване по подмярка 4,3 след 15-и септември

През втората половина на септември тематичната работна група, в която участват и браншовите организации от земеделието, ще обсъдят критериите, по които ще бъдат одобрявани проектите за напояване по подмярка 4.3., съобщиха за Синор.БГ от агроведомството. Самият прием е насрочен за октомври – декември 2019 г., като по тази мярка са заделени 50 465 860 евро, предназначени за реконструкция на основни канали от структурата на „Напоителни системи“, както и за проекти от сдружения за напояване.

Администрацията от министерството и фонд „Земеделие“ работят активно по проект на насоките за кандидатстване и за критерии за подбор на проектите. Ще припомним, че при петото изменение на ПРСР мярката за напояване е одобрена от Европейската комисия.

Според предварителните насоки максималният таван на субсидиране на проектите на „Напоителни  системи“ ще бъде 6 млн. евро, което е обяснимо заради скъпите инфраструктурни съоръжения, които трябва да бъдат възстановени.

Максималният таван на безвъзмездната помощ за всички останали проекти ще бъде левовата равностойност на 1,5 млн. евро, съобщиха от ведомството.

По тази подмярка ще се подпомагат инвестиции извън земеделските стопанства, които водят до намаляване загубите на вода, свързани с реконструкция/рехабилитация на съоръжения, модернизация и механизация на оборудване, включително и съоръжения за съхранение на вода за напояване в съществуващи мрежи извън стопанствата. Ще се финансират и проекти за покупка на машини и съоръжения за напояване, включително и такива, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда.

Ще се покриват също и разходите, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.

Допустими ще са и разходите за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; покупка на софтуер, пряко свързан с дейността плюс разходите, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството, подготовка за сертификация.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE