Ще сменят ли насоките досегашните наредби?

Министерството на земеделието, храните и горите активно работи по промените в неприетия на първо четене в парламента Закон за подпомагане на земеделските производители, научи Фермер.БГ.
Като предложение в него е залегнало Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) да има насоки за кандидатстване, а не наредби, както беше досега и както е при всички останали програми. ПРСР е единствената, по която се работи с наредби.  Това е уредено и в Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.
Предстои това предложение да се включи в законопроекта и отново да се върне в парламента, след като на 20 октомври парламентът отхвърли на първо четене законопроекта, който предлагаше производствата по инвестиционните мерки и подмерки по ПРСР да се провеждат чрез Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН), а за компенсаторните мерки, чрез Интегриранта система за администриране и контрол (ИСАК).
Целта на промените е да може да се реагира по-бързо, ако се налага промяна, докато с наредбите процедурите са по-тежки. Освен това така правилата по кандидатстване по ПРСР ще се уеднаквят с правилата по другите програми.
Промените в законопроекта са и за да може да се стартира цялостно кандидатстване през ИСУН, тъй като подаването на документи  вече ще става по този начин, а и предстои отваряне на мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.
„Преди самия старт на приемите се променят наредби. Впоследствие, ако текстовете са неясни, се почват едни указания и винаги има някакъв такъв нюанс на не съвсем прозрачен момент, в който трудно се ориентират и бенефициентите, и консултантите“, коментира Таня Дъбнишка, изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) за Фермер.БГ.
 Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE