Фонд „Земеделие“ ще фиксира цените, по които ще се купуват плодовете и зеленчуците по училищните схеми

Вместо на пределни цени, както беше досега, фонд „Земеделие“ ще въведе фиксирани цени, по които ще се плаща млякото, плодовете или зеленчуците, предлагани по двете европейски схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. Това е записано в последните промени на наредбата за условията и реда за прилагане на схемите за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в училищата („Училищен плод“ и „Училищно мляко“), които са качени за обсъждане.

Анализ на фонда показал, че всички търговци получават плащанията си на пределните цени, по които се продават продуктите на пазара. За да не се получава разхищение на евросредства, изплащането на финансова помощ ще става на база фиксирани цени, се посочва в мотивите към наредбата.

С цел да се повиши здравословният начин на живот на децата, при доставките на прясно мляко за пиене в училищата няма да се финансират млеката с добавена захар, оцветители или ароматизатори.

Въвежда се и нов раздел, който позволява на децата да бъде даван и пчелен мед, който до този момент не се подпомагаше. Консумацията на пчелен мед има доказано полезен ефект върху здравето на подрастващия организъм, а включването му в училищната схема в рамките на съпътстващите образователни мерки допълва основната цел на схемата – да подпомогне изграждането на здравословни хранителни навици у децата, се посочва в мотивите.

От списъка с плодовете отпадат кивито и грейпфруктът поради трудността тези продукти да се консумират в училище.

Наредбата задължава заявителите по схемата да доставят в учебните заведения плодове и зеленчуци с изключение на цитрусовите плодове и бананите чрез местни покупки или от местни пазари. Определени са понятията „местна покупка“ и „местен пазар“, като критерий е използвана същата или съседна административна област.

Целта на тази норма е била да се стимулира производството на плодове и зеленчуци в страната, като се осигурява допълнителна възможност за пазарна реализация. Практиката по прилагане на схемата показа, че това изискване не осигурява раздаването по схемата на плодове и зеленчуци, произведени в страната.

На местните пазари се предлагат и чрез местни покупки се доставят вносни плодове и зеленчуци. Отпадането изискването за „местни покупки“ и „местни пазари“ ще опрости прилагането и контрола на схемата

Дирекция „Вътрешен одит“ на Държавен фонд „Земеделие“ препоръчва допълване на наредбата с изискване за предоставяне на документи, удостоверяващи възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители по схемата съгласно Закона за обществените поръчки в случаите, когато учебното заведение само се снабдява с продуктите по схемите, като ги закупува директно от производител или търговец.

С оглед на посоченото са направени съответните изменения в наредбата. Практиката по прилагане на схемите показа, че изискванията за получаване на плащане от заявителите могат да бъдат доказани по по–опростен начин и някои от изискуемите по наредбата документи могат да отпаднат. Намаляването на счетоводните документи, които се изискват от заявителите за получаване на плащане, допринася за намаляване на административната тежест, както за бенефициентите, така и за държавната администрация.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE