Режат със 75% директните плащания между 90 000 и 100 000 евро

Държавите-членки ще намаляват с поне 75 на сто размера на директните плащания между 90 000 и 100 000 евро. Редукцията е с 50 на сто, когато става дума за плащания между 75 000 и 90 000 евро и с 25 % за транш между 60 000 и 75 000 евро. Изцяло се режат парите за суми, които надвишават 100 000 EUR. Това става ясно от предложението за Регламент на Европейския парламент за определяне на правила за подпомагане на стратегическите планове, които трябва да се изготвят от страните – членки по линия на ОСП. В края на миналата седмица стана ясно от изявление на комисар Фил Хоган, че максималният размер на плащанията на стопанство, като изцяло се вземат предвид разходите за труд, ще бъде 100 000 евро, а преките плащания за земеделските стопани в размер над 60 000 евро ще бъдат намалени.

Първо се приспадат всички възнаграждения

Преди да се приложат намаленията обаче е необходимо да се приспаднат за всеки стопанин заплатите, свързани със селскостопанската дейност, декларирана от него, включително данъците и вноските за социално осигуряване, както и еквивалентната сума за редовен и неплатен труд, свързана със селскостопанска дейност, упражнявана от лицата, работещи в съответното земеделско стопанство, които не получават заплата или имат по-малко възнаграждение от обичайно заплащаната сума за предоставените услуги, но са възнаградени чрез икономическия резултат от дейността на земеделското стопанство.

Необвързани с производството директни плащания от 2021 година:
а) основното подпомагане на доходите за устойчивост;
б) допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост;
в) допълнителното подпомагане на доходите за млади земеделски стопани;
г) схемите за климата и околната среда.
Обвързаните с производството директни плащания са следните: 
а) обвързаното с производството подпомагане на доходите;
б) специалното плащане за култура — памук.

 

 

 

 

 

 

За изчисляване на тези суми държавите членки използват средната стойност на стандартните трудови възнаграждения, свързана със селскостопанска дейност на национално или регионално равнище, умножена по броя годишни работни единици, декларирани от фермера.

Освободените средства ще отиват за други интервенции, свързани с директните плащания

Очакваните средства от намалението на плащанията ще се използват първоначално за подпомагане на финансирането на допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост и след това за други интервенции, принадлежащи към директни плащания, необвързани с производството, се казва в предложението.

Държавите членки могат също така да използват целия или част от резултата от намалението за финансиране на видовете интервенции по линия на  Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), посредством прехвърляне на средства. Подобно прехвърляне на средства към ЕЗФРСР се отразява във финансовите таблици на стратегическия план по ОСП и може да бъде преразгледано през 2023 г.

Източник: agrozona.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE