Порожанов обяви данни за схемите за обвързано подпомагане

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов предостави обобщена информация за действието на променената Наредба № 3 от 2015 г., която определя изисквания по Схемите за директни плащания в животновъдството.
Данните са част от писмен отговор на въпрос от депутата от „БСП за България“ проф. Светла Бъчварова. Тя поиска конкретна информация с мотив, че през 2017 г. са направени значителни промени в Наредба № 3 във връзка с доказването на продукция в сектора. „Това доведе до сериозно напрежение в сектора“, отбеляза проф. Бъчварова.
„Кандидатите, заявили участие по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК) за Кампания 2017, са 5 588. След извършване на проверка и валидация на предоставените документи и декларации по отношение спазване на нормативните изисквания, посочени  в чл. 27а от Наредба 3, одобреното общо количество по СМлК е 230 495 555 кг мляко и/или млечни продукти в еквивалент“, съобщи министърът.
По Схемата за обвързано подпомагане на млечни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-мляко) кандидатите за Кампания 2017 са 834. Одобреното количество мляко и/или млечни продукти е еквивалент по схемата е в размер на 288 605 973 кг, стана ясно още от отговора.
„Участие по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и /или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК) за Кампания 2017 са заявили 2 081 кандидати. Количеството одобрено мляко/или млечни продукти в еквивалент по схемата 18 122 598 кг“, отбелязва Румен Порожанов.
Бюджетът по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави е 30 093 539 лева и до този момент за Кампания 2017 са изплатени 22 770 278 лева. Ставката по СМлК е 254 лева едно допустимо за подпомагане животно, съгласно Заповед № РД 09-948 от 12 декември 2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите, посочва писменият отговор.
Бюджетът по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-мляко) е 36 807 035 лева и досега са изплатени 33 239 645 лева.
Ставката за плащане по ЕЖСК-мляко е 596.25 лева на животно за първите 250 (включително) допустими за подпомагане животни и 477.00 лева на животно за над 250-тото допустимо животно.
Бюджетът по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол е 24 004 232 лева и досега са изплатени 22 042 309 лева.
Ставката по ДПЖСК е 80.00 лева на животно за първите 300 (включително) допустими за подпомагане животни и 64.00 лева на животно над 300-тото допустимо животно.
„Много от кандидатите, които е следвало да предоставят документи за реализация на мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, не са се явили в нормативно определения срок от 5 до 30 октомври. Същевременно кандидати, които не следва да доказват реализация на мляко и/или млечни продукти са предоставили такива документи“, подчертава министърът.
По думите му, трябва да се отчете и фактът, че много от кандидатите са предоставили документи, доказващи реализация на много по-голямо количество мляко и/или млечни продукти, спрямо определеното минимално количество в Наредба № 3.
От друга страна голяма част от кандидатите не са доказали или са доказали по-малко от изискуемото по съответната схема минимално количество мляко.
Министърът допълва, че тъй като за Кампания 2017 се прилагат изцяло нови схеми за обвързано с производството подпомагане за животни, не може да предостави актуална информация за броя на кандидатите през Кампания 2016 за същите направления.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE