Порожанов: Заявленията по селската програма много скоро ще се приемат по електронен път

Още през декември кандидатстващите по програмата за развитие на селската програма ще могат по електрорен път да подават заявленията си във фонд „Земеделие“, което значително ще улесни приема на проекти. Работи се активно и по дистанционното въвеждане на данни при кандидатстване по директните плащания. Това съобщи изпълнителният директор на фонда Румен Порожанов по повод бъдещото електронно управление, по което се работи в министерството на земеделието и Разплащателната агенция.

При директните плащания системата е много по-сложна, затова е възможно вместо в началото на кампанията през март електронното кандидатстване да се въведе от април 2017 г.

Според индикативния график за откриване на приеми по селската програма за 2016 г. в началото на декември ще се приемат проекти по подмярка 19,3 от селската програма за подготовмка и изпълнение на дейностите за сътрудничество на местните инициативни групи (МИГ).

Според графика за следващата година още през януари – февруари се очаква да бъде отворен прием по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематичната подпрограма (ТПП) за развитие на малки земеделски стопанства“. Кандидатите по нея трябва да са земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем и да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

Вторият за програмния период прием по мярка 4,2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, който първоначално беше предвиден октомври 2016 г., но се отложи за февруари – март 2017 г. няма да се проведе в този срок, тъй като министерството на земеделието тепърва ще проведе срещи с браншовите съюзи за промени в критериите.

Очаква се таванът на субсидиите за един проект да се намали, както беше направено по подмярка 4,1. Ще има и други корекции, които да позволят повече преработватели и фермери да получат субсидии за инвестиционните си проекти.

През юли 2017 г. отново се очаква да има прием по подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“.

За пръв път от МЗХ публикуват официална информация и за дългочаканата мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. Приемът по нея е предвидено да стартира през ноември 2017 година.

През октомври 2017 година, да бъдат отворени за кандидатстване още три мерки, насочени към частни бенефициенти по подмярка 8.3 „ Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ и по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“.

Графиците са предварителни, затова по тях може да настъпят и други корекции.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE