Подмярка 6.4.1 „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ е отворена до 07 декември 2018г., 17:30ч.

Уважаеми клиенти, партньори и читатели,

дългоочакваната подмярка 6.4.1 „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 е отворена за кандидатстване до 07 декември 2018г., 17 : 30 часа.

Поради големия интерес, подмярка 6.4.1 е разделена в три отделни процедури : за проекти в сферата на занаятите, за проекти в сферата на услугите и за проекти с инвестиции в производствени дейности.

В настоящата статия ще ви запознаем с Условията за кандидатстване за проекти в сектор „Услуги“.

Ако вие сте :

  1. Земеделски стопанин или микропредприятие (с под 10 души нает персонал);
  2. Вашият бизнес е на територията на селски район;

То вие може да кандидатствате за безвъзмездна финансова помощ в размер до 391 160 лв за инвестиции като:

  • Изграждане или подобрения на недвижимо имущество;
  • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване;
  • Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта.
  • Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти.
  • Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
  • Разходи за хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост.

Списък на селските райони в страната може да откриете ТУК:  Приложение 1 Списък селски райони

Най-важната информация относно условията за кандидатстване и критериите за оценка по процедура чрез подбор „Развитие на услуги  във всички сектори и други неземеделски дейности“  ТУКПодмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Във връзка с възникнали въпроси относно изготвяне на предварителна оценка, консултация относно допустимостта на желаните от Вас инвестиции, подготовка на документи за кандидатстване и разработване на Бизнес план,

Екипът на „Интелект Консулт Плюс – ЦМ ЕООД“ е на Ваше разположение.

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE