От фонд „Земеделие“ отчитат напредък по селската програма благодарение на агроекологията

За последното тримесечие на 2017 година по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020) е достигнато изпълнение (договаряне и поети ангажименти по мерките за агроекология, биоземеделие, „Натура“ и др. площни мерки, които се превеждат заедно с директните плащания) в размер 43,2% от общия бюджет от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съобщиха от фонд „Земеделие“.

Напредъкът за тримесечието е с близо 7% спрямо предходни периоди, а договорената сума за периода е 305 408 054,70 лв.

Усвояването за последните три месеца на 2017 година е с ръст от близо 1 % и стойност на изплатената субсидия (ЕЗФРСР) от 39 799 466.57 лева. Това сочат данните от традиционната месечна информация за изпълнението на ПРСР 2014-2020, представена към 31 декември 2017 г.

Според справката от началото на прилагане на програмата до края на 2017 година по всички мерки от ПРСР са сключени 4 290 договора. Договорените суми по тях са в размер на 734 632 447 лв., като процентът на договаряне спрямо общия бюджет по мерките е 34.51%.

Изплатените суми по договорите за отчетния период надхвърлят 179,8 млн. лв., или близо 9%, сочи справката.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE