Отнемат се хиляди декари селскостопански земи от Селскостопанска академия

Във връзка с преструктурирането на Селскостопанска академия (ССА), което се готви с новия проект на закона за академията, близо 12,5 хиляди декара земеделски земи ще бъдат отнети от институтите и от опитните й звена. Това съобщи вестник „Дума“ по повод обсъжданите промени в Закона за селскостопанската академия, които вървят на първо четене в парламента.

Самото преструктуриране на академията започна от средата на миналата година. През ноември със заповед на земеделския министър Румен Порожанов е  назначена комисия, която в едномесечен срок е трябвало да инвентаризира и анализира имотите на всички структурни звена на ССА, като са посочени и земите от Държавния поземлен фонд, които те са ползвали, съобщава вестникът. Целта на тази инвентаризация е била да се „оптимизират“ активите на ССА.

Комисията излиза със становище, че общо от институтите трябва да се отнемат 8489 дка земя, а от опитните станции – още 4 хиляди дка, или общо 12,5 хил. декара, посочва в. „Дума“.

Ето и списъкът с най-големите промени, замислени от това преструктуриране.

– Земеделски институт – Стара Загора. Ползва 2982,4 дка земи, отнемат се 2147,2 дка

– Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян. Ползва 624,3 дка земи, от тях се отнемат 243,1 дка.

– Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ – Русе. Ползва 6053,3 дка, отписват се за 1206 дка, за които институтът води дела да си ги върне.

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ – София. Ползва 3479,3 дка заедно с базите и полигоните си в страната. Всичките трябва да се оформят с ПУБ като застроени, но 202 дка се отнемат.

– Институт по рибарство и аквакултури – Пловдив. Ползва 1202,320 дка земи, отнемат се 164,8 дка

– Институт по фуражни култури – Плевен. Ползва 4387,4 дка, отнемат се 351,5 дка

– Опитна станция по земеделие – Лозница. Ползва 3712,1 дка земи. Отнемат се всичките, нямало данни за научна дейност на опитната станция. Тя на практика се закрива.

– Опитна станция по земеделие – Хан Крум. Ползва 624,7 дка, отнемат се 51,5 дка застроена площ.

– Опитна станция по земеделие – Поморие. Ползва 895,873 дка, отнемат се 216,2 дка.

Източник: sinor.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE