Обмислят прехвърляне на пари от мярка 4.3 в мярка 4.2

Водят преговори за прехвърляне на средства от мярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ към 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, за да се подкрепят повече проекти и да се достигне изпълнение на междинните цели.
Това каза Антон Аспарухов, директор на Дирекция „Развитие на селските райони“ в министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) по време на годишната среща на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП).
Една от прогнозите на БАКЕП е, че заради преобладаващо одобрените проекти на новосъздадени предприятия по първия прием на подмярка 4.2, голяма част от проектите няма да бъдат реализирани, като препоръката на консултантите е да се проследи максимално бързо какви са неусвоените средства, за да се употребят за жизнеспособни проекти, съобщиха от асоциацията.
От своя страна представители на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), присъстващи на форума, добавиха, че беше въведена санкция, ако проектите не бъдат стартирани в първите 6 месеца, така че скоро може да бъде направен разчет за свободните средства от нестартирали проекти.
Експертите от управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) припомниха, че очакваната мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ ще се прехвърли за пролетта на 2018 г. с планиран бюджет от 100 млн. евро, но все още няма яснота дали ще се подкрепят къщи за гости, както преди.
Иначе, според БАКЕП, през последната една година по ПРСР има напредък. Като положителни промени се отчитат влизането на програмата в системата ИСУН, промяната в ранкинга на подмярка 4.2 и добавяне на допълнителни критерий, които премахват една несправедливост от първия прием на проекти по подмярката.
По този начин, според експертите, преработвателите с опит ще имат предимство пред новосъздадените.
Представителите на агроведомството и на ДФЗ обърнаха внимание на предизвикателствата пред програмата заради сериозните реформи, които се извършват предвид адаптирането към Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и системата ИСУН. Но те увериха консултантите, че има наблюдение върху приоритетите и изразходването на средствата и се планират мерки за преодоляване на възможни проблеми.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE