Международният зърнен пазар през 2018/19 г.

Тези дни  Международният съвет по зърното (IGC) оповести новата си оценка за състоянието на глобалния зърнен баланс през 2017/18 г. и първата подробна прогноза за  2018/19 маркетингова година.

В новата редакция на баланса за текущия сезон забелязваме увеличение на оценката за светвовия добив от пшеница с 600 хил.т в сраввнение с февруарските данни – от 757,1 млн.т до 757,7 млн.т, което е нов исторически връх, с 3,6 млн.т по-висок от рекордния показател на 2016/17 г и с 22 млн.т над резултата от 2015/16 г. Този път по-оптимистичната перспектива се дължи на по-големите от очакваните само допреди един месец добиви в ЕС. Реколтата от мека пшеница в ЕС според актуализираните данни на Съвета възлиза на 141,8 млн.т, спрямо 141,2 млн. т във февруарския доклад и 134,9 млн.т, ожънати 2016/17 г.  В данните за другите страни основни производителки на пшеница няма промени.

Прави впечатление  запазване на нагласата за рекорден износ на пшеница от Русия 36,3 млн.т  (27,8 млн.т – 2016/17 г.) и то за сметка на стесняване на пазарната ниша за ЕС – до 21,9 млн.т мека пшеница , в сравнение с 26,5-28,0 млн.т очаквани в началото на маркетинговата година.

Добиви от пшеница в основните страни производителки (в млн. т)

2014/15

 

2015/16

 

2016/17     2017/18

   Прогноза

2018/19

Прогноза

23.11.17 22.02.18 22.03.18 22.03.18
Общо Света 730,2 735,8 754,1 748,9 757,1 757,7 740,8
САЩ 55,1 56,1 62,8 47,4 47,4 47,4 48,3
Австралия 23,1 22,3 34,4 20,5 21,2 21,2 24,9
Аржентина 13,9 11,3 18,4 15,9 17,9 18,5 17,1
Канада 29,4 27,6 31,7 27,0 30,0 30,0 29,9
ЕС общо 156,1 159,6 144,2 151,3 150,7 151,2 148,3
ЕС мека

п-ца

148,5 151,1 134,4 142,2 141,2 141,8 139,3
Русия 59,1 61,0 72,5 83,0 84,9 84,9 74,5
Украйна    24,7 27,3 26,8 26,5 27,0 27,0 26,7
Казахстан 13,0 13,7 15,0 13,8 14,8 14,8 13,7
Китай 126,2 130,2 128,9 130,2 129,8 129,8 128,7
Индия 95,9 86,5 86,0 98,4 98,4 98,5 94,0

* По данни на  IGC 

Впрочем основна тема за коментар в търговските среди сред независимите експерти бяха първите подробни прогнозни данни за състоянието на глобалния зърнен баланс през следващата 2018/19 маркетингова  година. Съвета е на мнение, че  през  2018/19 г. е възможно намаление на световния добив от пшеница с близо 17 млн.т (с 2,3%) в сравнение с рекордния резултат очакван за текущия сезон – до 740,8 млн.т.  Безспорно основен фактор за очертаващия се спад  в световното производство   са по-слабите реколти в черноморския регион и преди всичко очакваното значимо (с 10,4 млн.т)  намаление на добива от пшеница в Русия – до 74,5 млн. т (84,9 млн.(т – 2017/18 г.). Производството на пшеница в Украйна в момента се оценява на около 26,7 млн. т, а в Казахстан – 13,7 млн. т (27,0 млн.т и 14,8 млн.т – 2017/18 г.). Прогнозата за новата реколта от мека пшеница в ЕС също не е оптимистична – 139,3 млн.т (141,8 млн.т – 2017/18 г.).

Прави впечатление, че оценката на Съвета за ЕС  е с 1,23 млн.т  по-песемистична отколкото прогнозата  на Европейската организация на търговците със зърнени храни, маслодайни семена и  растителни масла – COCERAL (140,53 млн.т).

Производство на мека пшеница в ЕС, в млн. тона 

2012

 

2013

 

2014 2015

 

2016 2017 2018       прогноза
 март
Общо ЕС-28 124,55 136,32 148,27 152,13 135,50 141,55 140,53
Франция 35,77 36,74 37,45 40,91 28,144 36,61 36,58
Германия 22,33 24,87 27,81 26,41 24,42 24,42 24,40
Великобритания 13,31 11,92 16,51 16,45 14,46 14,87 14,89
Испания 4,60 6,72 5,65 5,45 6,88 3,79 4,89
Полша 8,37 9,59 11,48 11,12 10,47 11,28 10,51
Унгария 3,92 5,04 5,23 5,26 5,22 4,89 4,87
Румъния 5,01 7,99 7,40 7,56 8,23 8,61 8,51
България 3,96 5,06 4,91 4,67 5,66 6,11 6,21

*По данни на COCERAL

Според Съвета по-голям добив от пшеница през следващия сезон се очаква в Австралия и САЩ – 24,9 млн.т и 48,3 млн.т, в срвнение с 21,2 млн.т и 47,4 млн.т набелязани за настоящия сезон.

Натрупването на рекордния преходен запас   (256,4 млн.т към 1.07.18 г.) до голяма степен ще компенсира редуцирането на световната реколта. Все пак  за пръв път от 6 години насам обемът на глобалното потребление (744,2 млн.т) през 2018/19 г. ще превиши равнището  на производството (740,8 млн. т), а това предполага  редуциране на преходния запас.

Превишение на потреблението над произвоството е предпоставка за стабилни и дори по-високи международни цени на пшеницата през 2018/19 г. Търговците коменират обаче, че някакво по-значимо „поскъпване на пазара” едва ли може да се очаква при положение, че въпреки по-ниския добив водещите експерти предвиждат нов рекорд в износа на пшеница от Русия -37,1 млн.т и то на фона на очертаващото се засилване на износа от ЕС и САЩ – 24,5 млн.т и 26,5 млн.т съответно (21,9 млн.т и 25,2 млн.т – 2017/18 г.)

Съвета очаква, че   глобалният добив от  царевица през  следващия сезон ще възлезе на  1052 млн.т, с 7,4 млн.т повече спрямо 2017/18 г. Минималното увеличение идва от очаквания по-голям добив от фуражно зърно в Украйна и Южна Америка, на фона на песимистичните прогнози за САЩ и ЕС. Реколтата от царевица в Щатите ще възлезе на 358,5 млн.т, а в ЕС – 60,8 млн.т, в сравнение с 371,0 млн.т и 65,2 млн.т – 2017/18 г. Производството в Украйна в момента се оценява на 27,0 млн.т, в сравнение с 24,1 млн.т 2017/18 г. В Южна Америка новата маркетингова година започва от 1 март 2019 г. Добива  от царевица в Бразилия се очаква да достигне 95 млн.т, а в Аржентина – 48,3 млн. т (87,5 млн.т и 40,0 млн.т – текущия сезон).

Източник: fermer.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE