МЗХГ: Няма начин да се уеднаквят сроковете за плащане на субсидиите

Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) установи, че няма възможност сроковете за плащанията по линия на европейските фондове и националния бюджет да бъдат еднакви за всички земеделски стопани.
Това става ясно от писмен отговор на министър Румен Порожанов на депутатски въпрос дали е възможно да се промени досегашната практика за превеждане на субсидиите в различно време, понякога с разлика от 6-7 месеца.
Народните представители отбелязват, че сега част от секторите за подпомагане, а съответно и земеделските стопани, са в неблагоприятно положение спрямо онези, които получават пълния пакет субсидии още в края на текущата година.
Министър Порожанов разглежда въпроса в две части – за директните плащания и някои мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), които се прилагат чрез интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), и отделно за схемите на държавни помощи.
По силата на Регламента за Общата селскостопанска политика (ОСП) субсидиите по всички схеми за директни плащания се превеждат от 1 декември на текущата година до 30 юни на следващата, като това става най-много на две вноски.
„Действащите към момента разпоредби предвиждат този краен срок да бъде задължителен за част от мерките по ПРСР 2014-2020 г., прилагани чрез ИСАК, най-рано от 2019 г.“, отбелязва министър Порожанов.
Той припомня, че плащанията се одобряват от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), като парите се превеждат след приключили проверки на условията за допустимост.
Освен това в националното законодателство има предвидени различни срокове за предоставяне на допълнителни документи, свързани с изпълнението на изискванията.
„В тази връзка единствената възможност за изплащане на подпомагане по отделни схеми на всички кандидати в по-стеснен отрязък от време е към края на времевата рамка, предвидена в чл. 75 от Регламента, т.е. в периода май – юни на годината, следваща годината на кандидатстване“, обобщава министърът.
Колкото до схемите за държавни помощи, Румен Порожанов подчертава, че те се разработват от ДФЗ съвместно с представители на браншовите организации и други структури в зависимост от нуждите на българското земеделие.
Някои форми на подпомагане, например de minimis, представляват гъвкави инструменти за подкрепа, които са свързани с необходимостта от своевременна намеса от държавата при извънредни, сложни или тежки състояния за определени сектори в даден период от годината.
Такива са например бедствия, нашествия на болести по животни или растения, остра нужда от подкрепа на дадени сектори в затруднение, стабилизиране на пазара и други. При това положение определянето на срокове за изплащане на финансовия ресурс зависи от настъпването на необходимостта от подкрепа, пояснява министърът.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE