Какво ново предстои в Програмата за развитие на селските райони през 2018г.

През 2018г. приемът на проекти по Програма за развитие на селските райони предстои да бъде изцяло чрез ИСУН 2020.

Какво ще бъде новото за кандидатите?

 • С преминаването към Електронната система за кандидатстване и изпълнение на проекти – ИСУН, ще се промени и основния нормативен документ, на база на който бенефициентите подготвят и изпълняват проектните си предложения. До сега това беше документът „ Наредба“, но въвеждането на електронно кандидатстване, в т.ч. единен подход с Оперативните програми, от 2018г. нормативната база ще се състои  в  пакет „Насоки за кандидатстване“
 • ПЛЮСОВЕ НА „НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ“:
  • В пакета се съдържат всички необходими документи за кандидатстването, включително декларации, бизнеспланове и др.
  • В „Насоки за кандидатстване“ структурата на информацията и изискванията към бенефициента е по-опростена и систематизирана.

ОТНОСНО ЕЛЕКТРОННОТО ПОДАВАНЕ:

 • Всеки един кандидат следва да има профил в ИСУН 2020, където се регистрира с потребителско име (имейл адрес)  и парола.
 • Пакетът с необходими документи по различните мерки за кандидатстване ще бъде поместен в секция „Отворени процедури“. В секцията ще бъдат налични всички документи за информация и документи за попълване.
 • Кандидатът следва да попълни/подаде ЕДИНСТВЕНО електронен формуляр, който съдържа описание, план за изпълнение на проекта, времеви обхват, бюджет за кандидатстване, в това число да прикачи всички необходими/изискуеми документи.
 • За да подаде електронното си предложение, кандидатът следва да притежава КЕП – Квалифициран електронен подпис, с който да подпише апликационната форма.
 • Кандидатът може да подаде САМО ВЕДНЪЖ проектното си предложение, не може да прави корекции/допълнения, без изрично запитване от страна на Управляващия орган.

 ИСУН 2020 към момента има  два модула – един за кандидатстване и един за управление – на вече одобрените проекти.

Чрез системата за електронно отчитане се осигурява оперативната бързина, като новото е, че бенефициентите подават своите проектни предложения, включително прилежащи документи единствено електронно.

Обратната връзка – свързана с оценката на проекта, както и с възникнала нужда от допълнителни разяснения от страна на Управляващия орган, също се случва единствено електронно.

Вече няколко години бенефициентите по Оперативните програми използват тази система. В допълнение, тя служи като средство за информираност  и публичност – в нея могат да се правят справки за финансирани проекти, стойностите на проектите по дейности, кратко описание на проектните предложения, мерките за публичност, включително позволява пълен достъп за участие до текущите обявени публични покани по проекти.

Очаква се новия подход на кандидатстване/изпълнение  и отчитане на проектни предложения да опрости процесите, да ги направи по-прозрачни, да спести административна тежест. Отделно, чрез електронното подаване на документи ще се спестява време – без опашки, чакане, изчезнали документи и др.

Ще се спазва единен краен срок за подаване на документи, включително точен час и минута.

Все пак кандидатстването чрез ИСУН има и някои тънкости. В случай, че имате нужда от съдействие или допълнителна информация, не се колебайте  да се свържете с нас.

 • Адрес: 1784 гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 411, вх. 2, ет. 1, ап. 3
 • Webmail: office@intellect-consult.com
 • Website: www.intellect-consult.com
 • Офис телефон: 02 441 47 46
 • Офис телефон: 0884 12 35 72

„Интелект консулт Плюс“ ЦМ ЕООД

Изготвил материала: Кристина Савова

© 2018 Всички права запазени. Позоваването на Интелект Консулт Плюс ЦМ ЕООД е задължително!

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE