Какви са законодателните промени при директните плащания?

Няколко са съществените изменения, които се предлагат с проект на Наредба 3, регламентираща директните плащания. Те касаят памукопроизводители, животновъди и зърнопроизводители.
Първата промяна гласи, че памукопроизводителите ще трябва да се съобразят с ново изискване, а именно продукцията им да бъде прибрана до 30 ноември в годината на кандидатстване.
„Потърсихме мнението на експертите от други дирекции. 30 ноември е най-дългият срок, в който култура като тази може да остане на полето“, коментира Мария Филева, главен експерт дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“ по време на среща със земеделски производители в Плевен, част от разяснителната кампания на агроведомството.
По думите на Филева се предлага и прецизиране в Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави. Припомняме, че по схемата право на подпомагане имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 5 (включително) и повече месодайни крави и/или юници с предназначение за производство на месо.
„Прецизира се това, че новородените телета на месодайното говедовъдство трябва да са различни от заявените за подпомагане животни“, обясни експертът.
„По отношение на доказването на реализацията, смея да кажа, че сме предложили много сериозно опростяване на земеделците. Предвидени са три вида документи – фактури, касови бележки и приемо-предавателни протоколи“, добави тя.
По отношение на зелените плащания също има новости, като се променя коефициентът за насочените площи.
„Освен това сме предвидили и попълването на една декларация, с която се заявява съгласието затова, че използване на продукти за растителна защита при площи оставени под угар, площи с междинни култури, площи със зелена покривка или площи с азотфиксиращи култури, са забранени“, каза Филева.
Ето целият текст на предвидената декларация:
„15. Декларирам, че съм запознат със забраната за използване на продукти за растителна защита съгласно чл. 45, параграф 10б от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията от 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за изменение на приложение X към същия регламент (обн. ОВ L 181/1 от 20.06.2014 г.). “.         
Общественото обсъждане на Наредба 3 продължава до 11 февруари.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE