Индикативна годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони за 2018 година

Уважаеми клиенти, партньори, читатели,

Настоящата 2018г. ще бъде изключително динамична за европейското финансиране. След лек застой през изминалата 2017г., според индикативния график на Министерство на земеделието, храните и горите, през 2018г., се очаква да стартира приемът на най-очакваните инвестиционни мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Финансирането ще бъде насочено към инвестиции в подкрепа  както за частния бизнес, така за общините.

Една от най-значимите частни инвестиционни мерки, с които можете да подобрите конкурентоспособността на своето селско стопанство или предприятие, да закупите машини и оборудване и всичко за Вашия бизнес, е Подмярка 4.2 –  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Приемът на проекти се очаква да стартира съвсем скоро (съобразно индикативния график на МЗХГ , в периода януари-април). В тази връзка, следете нашите публикации, чрез които ще получавате най-актуалната информация, включително идеи за конкретни инвестиционни възможности, които може да реализирате чрез мярката.

Друга дългоочаквана Подмярка е 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“- финансова подкрепа за неземеделски дейности, свързана със стартиране/подобряване/разширяване на бизнеса в селските райони. Очаквайте прием в периода между април и юни 2018г.

Трите подмерки, насочени към инвестиции в подкрепа на горските територии, също ще стартират прием през 2018г. :

– Подмярка 8.3 „ Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“,

– Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“,

– Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“.

И трите мерки са предвидени в периода март-юни 2018г.

На посочения линк можете да се информирате за предстоящите приеми по всички мерки на Програмата за развитие на селските райони за 2018г.:

http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%a1%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%ba_%d0%bd%d0%b0_%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80_%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d0%b4%d0%bd%d0%b8_%d0%be%d1%80%d0%b3/%d0%98%d0%93%d0%a0%d0%9f_%d0%bd%d0%b0_%d0%9f%d0%a0%d0%a1%d0%a0_2018.sflb.ashx

/ източник: Министерство на земеделието, храните и горите/

Очаквайте подробна информация за всички предстоящи инвестиционни мерки на Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

В случай, че имате въпроси, или вече ясни инвестиционни намерения, не се колебайте да се свържете с нас на :

  • Адрес: 1784 гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 411, вх. 2, ет. 1, ап. 3
  • Webmail: office@intellect-consult.com
  • Website: www.intellect-consult.com
  • Офис телефон: 02 441 47 46
  • Офис телефон: 0884 12 35 72

„Интелект консулт Плюс“ ЦМ ЕООД

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE