Зърнен анализ: Април 2017 г.

Анализаторите от Американския департамент по земеделие (USDA) прогнозират световното производството на пшеница за маркетинговата 2016/17 г. да е в размер на 751,4 млн.тона.
Тази оценка е почти без промяна спрямо мартенската прогноза. Запазва се увеличение с  16 млн. тона спрямо произведеното количество през 2015/16г. – 735,2 млн.тона.
Без промяна в количествата на месечна база остават големи производители 
Оценката за производството в страните от ЕС-28 е също непроменена спрямо предходния месец и остава на ниво от 144,7 млн.тона. Оценката на Международния съвет по зърното (IGC) за световния добив е коригирана надолу с 1 млн. до 753 млн.тона спрямо месец март.
По-осезаемо намаление експертите очакват за реколтната 2017/18 г. Направената прогноза е за спад с 2,3% в произведените количества до 736 млн.тона. Наблюдава се слабо редуциране на данните за глобалното потребление на месечна база, което води до завишаване оценката за крайните запаси.
При USDA те са завишени с 2,3 млн. и достигат ниво от 252,3 млн. тона. При IGC запасите са оценени на 240,3 млн.тона, при 223,5 млн.т. за предходната реколтна година.
Световното производството на царевица за реколтна 2016/17г. през април бележи ръст с над 4,5 млн. тона повече спрямо предходния месец. Прогнозата на USDA е произведеното количество да достигне рекордните 1053,8 млн. тона, което е значително завишение спрямо предходната стопанска година от 963,3 млн.тона прибрано зърно.
Ръст за пореден месец бележат бразилската (+2 млн.т.), аржентинската (+1 млн.т.) и мексиканска (+1 млн.т.) царевица. Повишената 2 оценка е в резултат от увеличените площи и среден добив.
При останалите основни производители са с непроменени количества – най-големия световен производител на царевица – САЩ с 384,8 млн.тона, ЕС с 60,3 млн. тона, Украйна с 28 млн.тона.
За Русия оценката е незначително намалена до 15,3 млн. тона. Анализаторите наблюдават засилен експорт на царевица от Бразилия и Аржентина.
Следва да се отбележи, че Европейската комисия на Комитета по Обща Организация на Селскостопанските пазари – формат „Полски култури“ запази прогнозата си и през април за ниво от 311,8 млн.тона произведени зърнени храни в Общността за тази стопанска година.
Глобалното производство на маслодайни култури (включително соя) се оценява на 563,4 млн. тона в априлската прогноза при 558 млн. през март, което е с 5,4 млн.т. повече.
Това се дължи главно на по-високите очаквани добиви от соя в страните от Южна Америка (Бразилия, Аржентина, Парагвай) като прогнозата е световното производство да достигне до 346 млн.тона, което е с 26,4 млн. повече спрямо 2014/15 стопанска година.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE