За какво ще следят фермерите при кръстосаните проверки за Кампания 2018?

На 3-ти юли Държавен фонд „Земеделие“ стартира кръстосани проверки по заявленията за подпомагане за Кампания 2018 г. За какво обаче ще бъдат проверявани фермерите и кои са най-често допусканите грешки от тяхна страна?
Същност
След приключване на Кампанията по прием и регистрация на заявления, се изработва модел на риск-анализ. Административните проверки включват всички видове проверки за избираемост на кандидата и допустимост на стопанството. Те включват кръстосаните проверки, които се извършват автоматично от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), както и вътрешни проверки в отделното заявление. Системата проверява всички подадени заявления за плащане.
Какво представляват кръстосаните проверки?
Кръстосаните проверки представляват геопространствено сравнение на декларираните от кандидатите площи (парцели) и наличните данни в специализираните регистри на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).
В случай че в подаденото заявление се установи, че има площи, заявени от повече от един земеделски стопанин, Разплащателна агенция изпраща на кандидатите уведомителни писма за установените застъпвания.
При наличие на над-декларирани площи (т.е площи, които не се използват и не се обработват от дадения земеделски стопанин и се смятат за недопустими за подпомагане или двойно заявени площи, за който не е доказано основанието на ползване), на земеделския стопанин се начисляват санкции върху площта, с която е кандидатствал за субсидия. Тези санкции се разделят на няколко групи, спрямо това каква част от декларираната земя е допустима за субсидия.
На кръстосани проверки подлежат всички фермери, които са кандидати за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания.
Съгласно чл. 14, ал. 7 от Наредба 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, „не се приемат искания за оттегляне на заявления за подпомагане в периода на извършване на кръстосани проверки на тези заявления.
Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE