ЕК увеличава субсидиите за популяризиране на фермерски продукти

Европейската комисия (ЕК) ще предостави допълнително финансиране в размер на 169 милиона евро за популяризиране на селскостопанските продукти от ЕС по света. Това е с 27 милиона евро повече в сравнение с 2017 г., съобщават от пресслужбата на ЕК.
В петък ЕК обяви поканите за представяне на предложения за програми, които да бъдат финансирани. Те може да обхващат широк спектър въпроси — от общи кампании за здравословно хранене до специфични за пазарните сектори аспекти.
„ЕС е най-големият търговец на продукти на хранително-вкусовата промишленост в света и е мястото с най-високо качество на храните в световен мащаб. По време на редица командировки в чужбина имах възможността лично да констатирам интереса, който потребителите и бизнес средите по света проявяват към продуктите на европейската хранително-вкусова промишленост. Приветствам тези нови програми за популяризиране, които в миналото успешно създадоха възможности за нови кандидати и ни осигуриха по-голяма видимост на световната сцена. През последната година предложенията за програми за популяризиране на хранително-вкусовия сектор надхвърлиха почти десетократно наличния бюджет. Ето защо, ако сте отговаряща на условията за участие организация, сега е времето да кандидатствате“, коментира комисарят по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган.
Две трети от наличните финансови средства са заделени за популяризиране на хранителните продукти от ЕС в държави извън него, по-специално в държавите с голям потенциал за нарастване на износа на продукти на хранително-вкусовата промишленост от ЕС, каквито са Канада, Япония, Китай, Мексико и Колумбия. При програмите в рамките на ЕС вниманието следва да е съсредоточено върху информиране на потребителите за различните схеми и етикети на ЕС за качество, като напр. тези за географските означения или за биологичните продукти.
Секторното финансиране ще бъде за програми, с които се насърчава устойчивото развъждане, включително на овце и кози. Заделени са и финансови средства за кампании, целящи насърчаване на здравословното хранене и консумацията на плодове и зеленчуци. Пълен списък на приоритетите на Комисията и наличните финансови средства може да бъде намерен тук.
Кой може да кандидатства?
Право да кандидатстват за финансиране в отговор на обявените днес покани имат широк спектър от субекти, като напр. търговски организации и организации на производители, както и органи от хранително-вкусовия сектор, отговарящи за дейностите по популяризиране. Така наречените „обикновени“ програми може да бъдат представяни от една или повече организации от една и съща държава от ЕС; „многонационалните“ програми може да се представят от поне две национални организации от най-малко две държави членки или от една или повече европейски организации. Обикновено така организираните кампании се осъществяват в рамките на три години.
Предложенията следва да се подават до 12 април 2018 г. чрез специалния портал. Комисията ще подложи предложенията на оценка и през есента ще обяви бенефициентите.
 Източник: fermer.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE