До 24 януари кандидатите по подмярка 4,2 трябва да намалят тавана на проектите си от три на два милиона евро

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите от 5 януари бюджетът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти се увеличава с 49,5 млн. евро, като се дава възможност за сключване на договори над наличния бюджет по приема от 2015 година. Така общият бюджет ще надхвърля левовата равностойноста на 230,2 млн. евро, съобщиха от министерството на земеделието.

Заповедта предвижда възможност за договаряне над наличния бюджет, като в срок до 14 дни от публикуване на тази заповед кандидатите със заявления за подпомагане, подадени в периода на прием от 30.11.2015 г. до 18.12.2015 г., получили под 55 точки съгласно критериите за подбор и заявен размер на разходите, надвишаващ левовата равностойност на 2 милиона евро, са длъжни да подадат предложения за намаляване на размера на допустимите разходи. Ако тези 14 дни са календарни, последният срок изтича на 18 януари, ако са работни – на 24 януари.

Изменението е свързано с одобрената от Брюксел нотификация, свързана с намаляването на тавана на субсидиите за един проект от 3 на 2 млн. евро.

Предложенията за намаляване по образец се подават в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ по място на извършване на инвестицията.

Кандидатите с предложения за намаляване на размера на допустимите разходи по т. 6 от Заповед № РД 09-6 от 05.01.2018 г. имат право да заявят единствено активи и дейности, идентични с посочените в „Таблица за допустими инвестиции“ към заявленията за подпомагане, подадени  през 2015 г.

Не се допуска замяна на активи или дейности, заявени за подпомагане в рамките на периода на прием съгласно Заповед № РД 09-781 от 06.11.2015 г., в това число замяна на строително-монтажни работи с покупка на оборудване. Към предложенията за намаляване не се представят запитвания за оферти, оферти или договори с избрани доставчици и изпълнители.

При покупка на оборудване или строително-монтажни дейности кандидатите могат да се откажат от част от инвестицията, като представят съответните мотиви.

Недопустимо е при намаляването на размера на инвестицията да се предлагат нови оферти и договори с изпълнители и доставчици.

На въпрос на кандидати дали могат да заменят строително-монтажните дейности с покупка на оборудване, от министерството отговарят, че е абсолютно недопустимо, тъй като коренно променя същността на инвестиционния проект.

През 2016 година министърът на земеделието определи бюджет за сключване на договори над бюджета, определен по 781-те проекти, подадени през 2015 г., в размер на 90 млн. евро, представляващи до 50 на сто от размера на подмярка 4,2. Този бюджет се използва само за заявления, набрали между 54 и 42 точки от първия прием.

В случай че остане бюджет, той ще бъде прехвърлен за втория прием за проекти за преработка, който се очаква през 2018 г.

 Източник: sinor.bg
email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE