Достъпът до финансиране продължава да бъде бариера пред младите фермери

Няма недостиг на млади хора, които искат да се занимават с фермерство, но много от тях се сблъскват със сериозни препятствия. Това заяви европейският комисар по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган по време на събитие, организирано от Европейския съвет на младите фермери (CEJA), пише ирландският новинарски портал AgriLand.
Еврокомисарят изрази намерението си да концентрира усилията си върху отпадането на бариерите пред младите хора, които искат да се занимават с фермерство, и да намери най-добрите начини за постигането на тази цел.
По думите на Фил Хоган достъпът до финансиране продължава да бъде сериозна бариера пред поколенческото обновление в сферата на селското стопанство.
„Младите фермери, които стартират бизнеса си, обикновено разполагат с малко средства на разположение и това ги превръща в по-рискови клиенти в лицето на кредитните институции“, отбеляза еврокомисарят.
Според него въвеждането на иновативни и целеви финансови инструменти в Програмите за развитие на селските райони (ПРСР) е особено полезно за справяне с проблема с финансирането. Той смята, че финансовите инструменти могат да отговорят на повишените инвестиционни потребности, които са налице при стартирането на бизнес, особено предвид ниската възвращаемост през първите години.
Хоган заяви още, че скорошно общо предложение, което очертава допълнителни опциите за опростяване на Общата селскостопанска политика (ОСП), съдържа серия от промени, отнасящи се до младите фермери. Сред тях са:
• Опростяване на условията за подкрепа при стартиране на бизнес;
• Специфични клаузи, които позволяват покрепа на стартиращите бизнес чрез финансови инструменти; 
• Опростяване на правилата за допустимост по отношение на финансовите инструменти. 
Достъп до земя
Еврокомисарят каза още, че достъпът до земя е най-сериозната бариера, която не допуска младите хора в селскостопанския отрасъл.
Ограниченият достъп до селскостопанска земя, наедно с конкуренцията за неселскостопанска земя, оказва натиск върху цените, допълни Хоган. По думите му мобилността на земята е ниска, тъй като по-старото поколение не го предава на следващото.
Това е още един фактор, свързан с получаването на директни плащания и предпочитанията земята да остане „вътре в семейството“.
Фил Хоган посочи и останалите фактори, усложняващи проблема. Те са на национално ниво: данъчно право, наследствено право, социално право.
На срещата еврокомисарят заяви, че има волята да търси начини за стимулиране и опростяване на прехвърлянето на ферми от по-опитните фермери към по-младите.
Достъпът до знание е „основополагащ“ 
„Младите фермери се нуждаят от напътствия по отношение на това как различните инвестиции могат да допринасят за подобряване на икономическото и екологичното представяне на компаниите им“, заяви Хоган.
Поради това те се нуждаят от достъп до знания за последните технологични постижения, както и за най-добрите производствени практики.
„Фондовете за развитие на селските райони подкрепят дейности, които осигуряват трансфера на знанието, който включва тренинги, демонстрации, посещения на ферми и обмени с практическа насточеност“, допълни еврокомисарят.
По думите му подкрепата за краткосрочни обменни схеми и посещения е новост в настоящия програмен период. Тя ще даде възможност на фермерите да се учат непосредствено от връстници.
Еврокомисарят по земеделието и развитието на селските райони допълни още, че младите фермери ще могат да вземат участие в инициативата „Еразъм за млади предприемачи“ и да станат част от програмата „Леонардо да Винчи“, чиято цел е да допринесе за тяхното професионално и личностно развитие.
„Ние силно желаем да въвлечем младите хора в стажантските програми Еразъм+ в селското стопанство. Програмите им позволяват да се срещат помежду си и да трупат опит“, заяви още Фил Хоган.

Източник: fermer.bg

email
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE